Subsidieregeling Duurzame Energieproductie & CO2-reductie (SDE++)


Periode 6 juni t/m 6 juli
Type
Project
Individueel
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

De SDE++ regeling is de opvolger van de SDE+ regeling. Naast het stimuleren van duurzame energieproductie, zoals de SDE+ regeling ook deed, stimuleert deze regeling ook CO2-reductie. Hierdoor kunnen meer projecten in aanmerking komen voor subsidie. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Heeft u plannen om hiermee aan de slag te gaan? Grote kans dat de SDE++ subsidie u dan de benodigde extra energie, lees financiële steun geeft om uw plannen te realiseren. Want de SDE++, voluit de Stimulering Duurzame Energieproductie is juist bedoeld om te ondersteunen.

SDE++ subsidie: ruim baan voor CO2 reductie

Wat is SDE-subsidie? SDE++ is een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het leven geroepen om de ontwikkeling van meer duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren.

SDE++ subsidie kan worden verstrekt voor de onderstaande hoofdcategorieën, een deel van deze technieken viel ook onder de SDE+:

 • Hernieuwbare elektriciteit (bijv. middels zonnepanelen)
 • Hernieuwbare warmte (WKK) (bijv. middels geothermie of PVT)
 • Hernieuwbaar gas (bijv. via vergisting en vergassing van biomassa)
 • CO2-arme warmte (bijv. via industriële warmtepompen (minstens 500kWth))
 • CO2-arme productie (bijv. via CO2-afvang en -opslag)

 

“SDE++ subsidie: wie wil er nou niet zijn investeringen in duurzame energie veel sneller terugverdienen?!”

 

SDE++ subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

De SDE-subsidie is bedoeld voor bedrijven die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kan er maximaal 1 aanvraag ingediend worden per categorie productie-installatie, per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst.

 

SDE++ subsidie aanvragen: de voorwaarden

Voor een aanvraag voor een SDE++ subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Met de desbetreffende productie-installatie mag geen energie worden opgewekt voordat een beschikking m.b.t. SDE++ is afgegeven door RVO.
 • Er mag per indieningsperiode per locatie maar 1 aanvraag per categorie productie-installaties worden ingediend.
 • Voor alle categorieën productie-installaties geldt dat de vereiste vergunningen met de subsidieaanvraag meegestuurd moeten worden.
 • Projecten waarvoor reeds een SDE-beschikking is afgegeven, mogen niet opnieuw worden ingediend.

 

SDE++ subsidie: de cijfers

Net als bij de SDE+ regeling kan de subsidie variëren afhankelijk van de fase waarin wordt ingediend.

SDE++ AANVRAGEN?

Wilt u de SDE++ regeling aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Chris Hogevonder

Senior Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Chris Hogevonder

  Senior Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00