Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de SDE++-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie & CO2-reductie (SDE++)

De SDE++ regeling is de opvolger van de SDE+ regeling. Naast het stimuleren van duurzame energieproductie, zoals de SDE+ regeling ook deed, stimuleert deze regeling ook CO2-reductie. Hierdoor kunnen meer projecten in aanmerking komen voor subsidie. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Heeft u plannen om hiermee aan de slag te gaan? Grote kans dat de SDE++ subsidie u dan de benodigde extra energie, lees financiële steun geeft om uw plannen te realiseren. Want de SDE++, voluit de Stimulering Duurzame Energieproductie is juist bedoeld om te ondersteunen.

SDE++ subsidie: ruim baan voor CO2 reductie

Wat is SDE-subsidie? SDE++ is een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het leven geroepen om de ontwikkeling van meer duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren.

SDE++ subsidie kan worden verstrekt voor de onderstaande hoofdcategorieën, een deel van deze technieken viel ook onder de SDE+:

  • Hernieuwbare elektriciteit (bijv. middels zonnepanelen)
  • Hernieuwbare warmte (WKK) (bijv. middels geothermie of PVT)
  • Hernieuwbaar gas (bijv. via vergisting en vergassing van biomassa)
  • CO2-arme warmte (bijv. via industriële warmtepompen (minstens 500kWth))
  • CO2-arme productie (bijv. via CO2-afvang en -opslag)

 

“SDE++ subsidie: wie wil er nou niet zijn investeringen in duurzame energie veel sneller terugverdienen?!”

 

SDE++ subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

De SDE-subsidie is bedoeld voor bedrijven die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kan er maximaal 1 aanvraag ingediend worden per categorie productie-installatie, per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst.

 

SDE++ subsidie aanvragen: de voorwaarden

Voor een aanvraag voor een SDE++ subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • Met de desbetreffende productie-installatie mag geen energie worden opgewekt voordat een beschikking m.b.t. SDE++ is afgegeven door RVO.
  • Er mag per indieningsperiode per locatie maar 1 aanvraag per categorie productie-installaties worden ingediend.
  • Voor alle categorieën productie-installaties geldt dat de vereiste vergunningen met de subsidieaanvraag meegestuurd moeten worden.
  • Projecten waarvoor reeds een SDE-beschikking is afgegeven, mogen niet opnieuw worden ingediend.

 

SDE++ subsidie: de cijfers

Net als bij de SDE+ regeling kan de subsidie variëren afhankelijk van de fase waarin wordt ingediend.