Max. subsidie
per project
€ 500.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Europees

Eurostars 3


Eurostars 3 is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de activiteiten in het project, de aard van de deelnemers en het land waarin zij zijn gevestigd. Eurostars 3 is bestemd voor het innovatief intensieve MKB. Andere organisaties mogen onder voorwaarden participeren in Eurostars-projecten. In alle gevallen moet er sprake zijn van samenwerking tussen partijen uit minstens twee Eurostars-landen.

 

Eurostars 3-subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

Eurostars 3 helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. De verwachting is dat hierdoor kleine bedrijven zich sneller zullen kunnen ontwikkelen en groeien in omzet en aantal medewerkers.

Binnen het consortium moet een innovatieve SME uit een Eurostars-land als penvoerder optreden, maar andere soorten organisaties zoals grote bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties mogen ook participeren.

Het project kan in elk denkbaar technologiegebied vallen en richt zich op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst met civiele toepassingen.

 

“Een populaire Europese regeling met een slagingspercentage van 31%!”

 

Eurostars 3: welke landen doen mee?

Deelnemende landen voor de eerstvolgende openstelling zijn:

  • Europese landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
  • Partnerlanden: Canada, Zuid-Afrika, Zuid Korea en Singapore.

 

Eurostars 3-regeling: criteria

Het project moet voldoen aan onderstaande 7 geschiktheidscriteria:

  1. Het consortium wordt geleid door een innovatieve SME uit een Eurostars-land.
  2. Het consortium bestaat uit ten minste twee entiteiten die onafhankelijk van elkaar zijn.
  3. Het consortium bestaat uit entiteiten uit ten minste twee verschillende Eurostars-landen, waarvan ten minste één land een EU-lidstaat of een Horizon Europe Associatedland is.
  4. De begroting van de SME uit een Eurostars-land bedraagt 50% of meer van de totale projectkosten (exclusief onderaannemingskosten).
  5. Geen enkele entiteit of land is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de totale projectbegroting.
  6. De projectduur is 36 maanden of minder.
  7. Het project heeft een uitsluitend civiel doel.

Eurostars 3: de hoogte van het subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag per project (voor alle Nederlandse deelnemers gezamenlijk) is € 500.000,-. De hoogte van de subsidie van andere deelnemers (lees: niet-Nederlandse ondernemingen) varieert per land.

De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het type activiteit en deelnemer. Deze zijn in Nederland als volgt:

Subsidiepercentage
MKB 50%
Groot bedrijf 40%
Kennisinstelling 50%

 

Eurostars-3: Indieningstermijn

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 4 november 2021, 14:00 uur (lokale tijd Brussel).

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Fatima Zulic

Senior Consultant

f.zulic@leap.nlBel ons