Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)


Periode Maandelijks
Type
Project
Individueel
Type
Bijdrage
Fiscaal
Type
subsidie
nationaal

De WBSO-subsidie in een notendop

Wat voor bedrijf u heeft, in welke sector dan ook: als innovatie ook maar even aan de orde is, is er een grote kans dat u profijt kunt hebben van de WBSO. Wat is WBSO? De WBSO, afkorting van Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (ook wel S&O-subsidie genoemd), is dé fiscale stimuleringsregeling en daarmee dé subsidie voor innovatie in Nederland. De WBSO-subsidie heeft de vorm van een afdrachtvermindering op uw loonheffing/premie volksverzekeringen. En ook in 2024 mag u zelf bepalen in welk tijdvak u de subsidie verrekent dus vraag snel uw WBSO aan!

WBSO-REGELING IN 2024

Als innoveren essentieel is voor de toekomst van uw bedrijf, dan is de WBSO-subsidie een prima manier om innovatie (extra) aan te jagen. Want dankzij deze fiscale regeling brengt u uw innovatiekosten omlaag. Zodat u meer geld, mensen en energie kunt steken in innovatie. In groei, in technologische ontwikkeling. In de toekomst!

 

“Optimaal profiteren van de WBSO-subsidie, optimaal groeien!”

 

WBSO-SUBSIDIE AANVRAGEN IN 2024: WIE KOMT IN AANMERKING?

Wie kan WBSO-subsidie aanvragen? Iedere ondernemer die in Nederland belastingplichtig is kan gebruikmaken van de WBSO-regeling, ongeacht hoeveel uren aan R&D besteed worden. Ook vennoten en zelfstandigen met of zonder personeel kunnen gebruikmaken van de WBSO, als zij op jaarbasis tenminste 500 uur besteden aan Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). De WBSO heeft dan ook nadrukkelijk betrekking op productontwikkeling en innovatie. 

De WBSO ondersteunt twee soorten projecten, te weten het “ontwikkelingstraject” en “technisch-wetenschappelijk onderzoek”. Het gaat daarbij om het ontwikkelen of onderzoeken van nieuwe technieken, nieuwe producten of nieuwe onderdelen van producten voor het eigen bedrijf.

Heeft u ook vragen over de WBSO? Bekijk dan de volgende pagina: Alles over WBSO.

 

Aanvraag periode

De WBSO-projecten, -uren en -kosten en -uitgaven staan echter niet vast voor de gehele periode, waar dit voorheen wél zo was. In het nieuwe systeem mag namelijk na de eerste aanvraag van het jaar tot drie keer een aanvulling/aanpassing gedaan worden op de lopende WBSO-aanvraag. Hierin mogen nieuwe WBSO-projecten, -uren of -kosten en -uitgaven worden toegevoegd. Deze aanvullingen mogen maandelijks gedaan worden en gaan in vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Als u in januari al start met een nieuw WBSO-project, kan dit in januari al toegevoegd worden aan uw WBSO-aanvraag en komt het project vanaf 1 februari voor subsidie in aanmerking. Tot 2022 bestond deze flexibiliteit niet en moest de volledige aanvraagperiode (doorgaans een half jaar) worden afgewacht, voordat nieuwe WBSO-projecten, -uren of – kosten en -uitgaven konden worden aangevraagd.

WBSO AANVRAGEN: HOE BETER UW PROJECTOMSCHRIJVINGEN, HOE MEER KANS!

Het succes van uw WBSO subsidieaanvraag wordt zeker ook bepaald door de kwaliteit van de projectomschrijvingen. Hoe duidelijker verwoord in welke strategische technologiethema’s uw bedrijf de komende jaren moet investeren om concurrerend te blijven, hoe meer begrip bij de ambtenaren van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die uw aanvraag voor een WBSO-subsidie beoordelen. En hoe groter de kans op toekenning. De specialisten van Leap zijn als geen ander in staat om uw aanvraag voor WBSO-subsidie in alle opzichten te perfectioneren en zo uw financiële voordeel te maximaliseren.

 

“Speciaal voor klanten heeft Leap de WBSO Portal ontwikkelt om uw WBSO-uren optimaal te monitoren.”

 

WBSO AANVRAGEN: HOE BETER U UW WBSO-UREN BEGROOT, HOE MEER SUCCES!

Voor een succesvolle aanvraag van een WBSO-subsidie is zeker ook een functionele analyse van uw medewerkersbestand van belang. Want hoe duidelijker welke medewerkers door hun functie en expertise bijdragen aan ontwikkeling, hoe duidelijker ook hoeveel van hun tijd kan worden bestempeld als WBSO-uren. Hoe grondiger en zorgvuldiger dat in kaart wordt gebracht, hoe maximaler ook het profijt van de WBSO-subsidieregeling.

Over maximaal profijt van de WBSO-subsidie gesproken: via ons speciale WBSO Portal kunt u exact de begroting versus de realisatie van WBSO-uren op medewerkersniveau monitoren. Ook daarmee vergroot u uw kans op optimaal profijt van WBSO-subsidie.

Onduidelijkheid over welke werkzaamheden onder de WBSO-regeling vallen? Volg de stappen uit onze gratis WBSO-administratie tool en kom erachter of er WBSO-uren geschreven moeten worden. Of lees verder en ontdek alles over de WBSO.

De WBSO-administratie tool

Nooit meer onduidelijkheid over uw WBSO-urenregistratie!

Verrekenen WBSO-voordeel

Het verrekenen van het WBSO-voordeel is vereenvoudigd. Vanaf het moment dat u een S&O-verklaring ontvangt, kunt u uw WBSO-subsidie (de S&O-afdrachtvermindering) verrekenen in de dan nog resterende aangiftetijdvakken voor de loonheffing. U mag daarbij nu zelf bepalen hoeveel van het WBSO-voordeel in welk aangiftetijdvak wilt verrekenen, waar dit tot 2022 aan diverse regels gebonden was.

Hierdoor kunt u desgewenst het gehele WBSO-voordeel al verrekenen in het eerste aangiftetijdvak nadat u de WBSO-beschikking heeft ontvangen. Elke andere verdeling naar keuze over de aankomende aangiftetijdvakken is ook toegestaan. Uiteraard kan de S&O-afdrachtvermindering per tijdvak (samen met eventuele andere afdrachtverminderingen) nooit meer zijn dan de in totaal af te dragen loonheffingen in die periode.

Wanneer u aan het einde van het kalenderjaar nog niet al het WBSO-voordeel heeft verrekend, mag u dat met terugwerkende kracht ook nog doen in alle aangiftetijdvakken van een kalenderjaar, ook die van voor de S&O-verklaring.

Let op! Door de wijzigingen in projectperiodes van de WBSO (zie hiervoor) kunnen er meerdere S&O-verklaringen in een jaar bestaan die op dezelfde periode betrekking hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u een S&O-verklaring ontvangt voor de periode januari t/m december, en vervolgens een voor de periode juli t/m december. Hier zou eventueel nog een derde S&O-verklaring op kunnen volgen, bijvoorbeeld voor de periode oktober t/m december. Het totaal van deze S&O-verklaringen is uw totale WBSO-voordeel van het jaar. Dit voordeel kunt u ook altijd vinden in de laatste S&O-verklaring die u in een jaar ontvangen heeft.

Let er in zo’n geval op dat u het volledige WBSO-voordeel van het jaar ook daadwerkelijk verrekent! In bovenstaand voorbeeld zult u wellicht nog niet al uw WBSO-voordeel van de eerste S&O-verklaring van het jaar (periode: januari t/m december) verrekend hebben, wanneer u de tweede S&O-verklaring ontvangt (periode juli t/m december). In dat geval moet u niet vergeten om het nog openstaande voordeel van de eerste S&O-verklaring te verrekenen in het vervolg van het jaar. Dit kunt u doen samen met het nieuw toegekende voordeel uit de tweede S&O-verklaring. Hetzelfde geldt voor het moment dat u eventueel een derde S&O-verklaring ontvangt in hetzelfde jaar.

Heeft u vragen over het verrekenen van het WBSO-voordeel? Wij kunnen u hierbij altijd ondersteunen.

WBSO-SUBSIDIE AANVRAGEN MET LEAP

Heeft u een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kunt u de kosten fors verlagen met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Of u voor de WBSO-subsidie in aanmerking komt kunt u laten uitzoeken door Leap. Wij kunnen u daarnaast helpen met opstellen en indienen van een kansrijke WBSO-aanvraag. Daarnaast biedt Leap verschillende tools om uw WBSO-administratie te vereenvoudigen. Daarnaast kunt u met onze WBSO-calculator eenvoudig uw potentiële WBSO-voordeel berekenen.

 

Ketenmachtiging

Om een aanvraag te kunnen begeleiden en ondersteunen is het nodig om een officiële digitale machtiging aan uw intermediair af te geven: de ketenmachtiging. Dit is een voortvloeisel van de Wet Digitale Overheid. U geeft deze ketenmachtiging af via eHerkenning (op niveau 3), waarbij de exacte procedure verschilt naar gelang de aanbieder van eHerkenning die u heeft. Uw intermediair heeft een ketenmachtiging nodig voor alle handelingen rondom de WBSO die het voor u verricht. Denk hierbij niet alleen aan het aanvragen, maar bijvoorbeeld ook aan het beantwoorden van vragen rondom een WBSO-aanvraag en het melden van de WBSO-realisatie en de BSN’s van een eerder WBSO-jaar.

 

Leap regelt uw WBSO-aanvraag

Nu u uitgebreid heeft kunnen lezen over wat de WBSO inhoudt en wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie, laten wij u graag zien hoe een samenwerking met Leap eruitziet. Lees een van de vele referenties van onze klanten over hun WBSO-aanvraag. Neem het verhaal van Nyink: ‘’Een paar jaar terug zijn wij met Leap het traject voor het aanvragen van een subsidie in het kader van de WBSO aangegaan. Met succes, want de aanvragen zijn inmiddels al meerdere keren gehonoreerd. Wat dat voor ons betekent? Dat we ons, niet in de laatste plaats geholpen door belastingtechnisch financieel voordeel, nog meer, nog beter kunnen storten op het doorontwikkelen van onze producten. Om zo te komen tot nieuwe toepassingen en nieuwe producten. Ja, de WBSO (mede dankzij Leap) maakt het ons makkelijker, stimuleert ons om onze innovativiteit alle ruimte te geven.”

Ook voor Alfa Laval hebben wij onze WBSO-expertise met succes kunnen inzetten: “De uitstekende dienstverlening, daar kan ik kort over zijn, daarom werken wij met Leap. Uitstekende dienstverlening bijvoorbeeld in die zin dat waar wij bij subsidietrajecten natuurlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke invulling, Leap ons perfect aanvult en begeleidt waar het gaat om de op en top correcte inbedding daarvan in allerhande administratieve en procedurele eisen en voorschriften.’’

Twee prachtige verhalen waar we trots op zijn. Vergeet zeker niet een kijkje te nemen bij de referenties van Boermarke, Remeha en Pfister Weegtechniek voor meer inspirerende verhalen over een WBSO-aanvraag.

WBSO: Veel gestelde vragen

Wat is WBSO-subsidie?

De WBSO-regeling is een subsidie waarmee de overheid innovatie en ontwikkeling door bedrijven in Nederland wil stimuleren.

Waar staat WBSO voor?

De afkorting WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk.

Hoe werkt WBSO-subsidie?

Met de WBSO-subsidie kun je een fiscaal voordeel krijgen, wat je in mindering mag brengen op de af te dragen loonbelasting.

Wat is een WBSO-aanvraag?

Een WBSO-aanvraag is een formulier waarin je een toelichting geeft op de projecten en werkzaamheden die je de komende tijd uit gaat voeren ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen.

Waarom WBSO aanvragen?

Met de WBSO verlaag je de (loon)kosten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, software of processen.

Wanneer recht op WBSO?

Als je als bedrijf bezig bent met nieuwe oplossingen of het door ontwikkelen van je product, software of proces, kom je mogelijk in aanmerking voor WBSO.

Wat zijn WBSO-uren?

WBSO-uren zijn uren die worden besteed aan het ontwikkelen van nieuwe producten, software of processen.

Wat is het verschil tussen WBSO en innovatiebox?

De WBSO is een fiscaal voordeel die je in mindering mag brengen op de loonbelasting. Met de Innovatiebox mag je een deel van de winst, afkomstig uit innovatie, tegen een lager Vpb-tarief belasten.

WBSO aanvragen?

Wilt u de WBSO-regeling aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Huub Hendriks

Managing Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Huub Hendriks

  Managing Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

  Over Leap

  Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in subsidies, financiering en innovatie voor Nederlandse technologiebedrijven. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak behalen wij voor u het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies met als doel de innovatiekracht van uw organisatie zo groot mogelijk te maken.

  Met passie voor innovatie en technologie zet ons team zich in om relevante subsidiemogelijkheden in beeld te brengen en te benutten op regionaal, nationaal en Europees niveau. Onze gedreven specialisten spreken de taal van de organisatie en hebben kennis van het subsidielandschap en bijbehorende wet- en regelgeving. Aan de hand van strategisch onderzoek en een subsidie roadmap verzorgen wij kwalitatieve aanvragen van A tot Z die leiden tot een hoge slagingskans en toegekende subsidies. Vanzelfsprekend zorgen wij voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met een aantoonbaar (Internationaal) trackrecord helpen wij ook u graag bij het verzilveren van het maximaal subsidiepotentieel.

  Naast de WBSO-subsidie, kunnen wij u ook helpen met advies en aanvraag van de MIT-subsidie, SLIM-regeling, EIA-subsidie, MIA-regeling en meer!

  17 augustus 2023WBSO jaarverslag 2022
  10 november 2022WBSO-jaarverslag 2021
  22 december 2021Hoe staan we ervoor?