Artificial Intelligence: Buzzword of ruwe diamant?

Afgelopen week hebben we vanuit Leap het AI HSD Café bezocht, een maandelijks terugkerend event waarin telkens een thema rond Cyber Security wordt besproken. In deze editie stond het thema Artificial Intelligence (AI) centraal. Een onderwerp waar in de media en andere platforms veelbelovend over gesproken wordt. Maar wat houdt AI nou precies in? En wat is potentie van AI?

 

Tijdens het event werd onder andere het HSD-rapport gepresenteerd, wat een inkijk geeft in de visie op de implicaties van AI en Machine Learning voor Cyber Security. Bovendien wordt weergegeven wat de impact van AI is – en kan zijn – op onze samenleving.

 

Eén ding is zeker: de technologie is nog niet uitontwikkeld. AI bestaat grof genomen uit 3 categorieën (Narrow, General, Super). Deze drie vormen geven de mate van functionaliteit en intelligentie aan, waarbij Narrow de meest basale vorm van AI representeert. Binnen het domein AI zijn er vervolgens vele technologieën denkbaar zoals Natural Language Processing (NLP), Robotic Process Automation (RPA), Neural Networks (NNs of ANNs) en meer.

 

Met de huidige stand van techniek begeven we ons vooralsnog voornamelijk in het Narrow-gedeelte. Dit zijn toepassingen die voornamelijk gericht zijn op het uitvoeren van één specifieke taak. We kennen allemaal toepassingen als spraakherkenning, gezichtsherkenning en autonome voertuigen. Andere toepassingen met nieuwe functionaliteit worden langzamerhand ontwikkeld door een breed scala aan bedrijven. De “General” en “Super” AI zijn er echter voorlopig nog niet. De verwachting is dat het in elk geval nog 25 jaar duurt voordat het stadium van General of ook wel ‘Strong’ AI is bereikt. Kortom… nog even geduld totdat er een vorm van intelligentie wordt ontwikkeld die die van de mens op alle vlakken evenaart of zelfs overstijgt.

 

Voor meer informatie kunt u het rapport hier lezen!

 

 

Bent u bezig met de ontwikkeling van software op het gebied van Artificial Intelligence? Benut u hierbij alle mogelijke financiële instrumenten om deze ontwikkeling te ondersteunen? Neem contact op met Thijs Bakker van ons Team ICT & Digitale Innovatie om de mogelijkheden op het gebied van subsidie te verkennen. Heeft u al subsidie aangevraagd? Geen probleem! Wij kijken graag middels een second opinion of alles optimaal geregeld is.

 

Neem contact op met Thijs bakker via t.bakker@leap.nl of +31 6 83 86 97 39.