Belangrijke veranderingen WBSO 2022 op een rij

WBSO 2022

RVO heeft voor 2022 diverse wijzigingen in de WBSO doorgevoerd. Hierdoor is de WBSO op een aantal gebieden flexibeler geworden dan in voorgaande jaren. Nu het nieuwe jaar begonnen is, hebben wij voor u de belangrijkste wijzigingen binnen de WBSO nogmaals onder elkaar gezet.

 

Aanvraagperiodes

Vanaf 2022 kunt u eenvoudiger en met meer flexibiliteit een WBSO-aanvraag doen. Hiervoor gaat de systematiek van de aanvraagperiodes volledig op de schop. In het nieuwe systeem loopt elke WBSO-aanvraag per definitie tot het einde van het jaar, waar voorheen specifieke aanvraagperiodes gekozen moesten worden. De WBSO-aanvragen met startmaand januari 2022 lopen dus altijd tot en met 31 december 2022.

Let op! Hierdoor kunt u dus meerdere S&O-verklaringen krijgen die op dezelfde periode betrekking hebben, bijvoorbeeld een aanvraag voor de periode januari t/m december, gevolgd door een aanvraag voor de periode juli t/m december. Dit heeft gevolgen voor het verrekenen van het WBSO-voordeel, waarover hieronder meer.

Neem daarom direct contact op met uw consultants van Leap, wanneer er iets verandert in uw R&D-plannen! Wij kunnen er dan zorg voor dragen dat deze wijzigingen direct in een nieuwe WBSO-aanvraag verwerkt worden.

 

Verrekenen WBSO-voordeel

Het verrekenen van het WBSO-voordeel is vanaf 2022 vereenvoudigd. Vanaf het moment dat u een S&O-verklaring ontvangt, kunt u uw WBSO-subsidie (de S&O-afdrachtvermindering) verrekenen in de dan nog resterende aangiftetijdvakken voor de loonheffing. U mag daarbij nu zelf bepalen hoeveel van het WBSO-voordeel in welk aangiftetijdvak wilt verrekenen, waar dit tot 2022 aan diverse regels gebonden was.

 

Heeft u vragen over het verrekenen van het WBSO-voordeel? Wij kunnen u hierbij altijd ondersteunen.

 

WBSO-kosten en -uitgaven

Binnen de WBSO heeft u voor uw R&D-kosten en -uitgaven de keuze tussen het forfait en een begroting van de werkelijke WBSO-kosten en -uitgaven. Maakt u gebruik van de mogelijkheid een begroting van uw WBSO-kosten en -uitgaven op te voeren, is het belangrijk dat RVO hier vanaf dit jaar kritischer mee omgaat. Vanaf 2022 komen namelijk uitsluitend die WBSO-kosten(posten) en -uitgaven(posten) in aanmerking, die in de aanvraag opgenomen en goedgekeurd zijn. Wanneer u enkel kosten begroot hebt voor het ontwikkelen van een prototype (zonder commerciële waarde), mag deze begroting dus niet aangewend worden voor andere R&D-kosten, zoals verbruiksgoederen voor een test. Tot 2022 was een dergelijke verschuiving wel toegestaan.

Uiteraard kunt u niet altijd uw R&D-kosten voor het gehele jaar met zekerheid vooraf inschatten. Mocht u toch onverwachte en niet begrote WBSO-kosten gaan maken, kunnen deze in een aanvullende WBSO-aanvraag (zie hiervoor) alsnog begroot worden. Verder ondersteunt Leap u uiteraard in het opstellen van een optimale begroting van uw WBSO-kosten en -uitgaven, waarmee deze problemen te voorkomen zijn.

 

WBSO-percentage

In 2021 had RVO een tijdelijke verhoging van het subsidiepercentage van de WBSO doorgevoerd, waarbij het percentage in de eerste schijf op 40% subsidie (afdrachtvermindering) lag. Dat wil zeggen dat 40% van de eerste € 350.000 aan WBSO-uren, -kosten en -uitgaven in mindering mocht worden gebracht op de loonheffingen. Vanaf 2022 is dit percentage weer teruggebracht naar 32%, hetzelfde percentage als in 2020 en eerder. Hierdoor krijgt u in 2022 per WBSO-uur ongeveer 25% minder voordeel dan u in 2021 kreeg. Om in 2022 hetzelfde WBSO-voordeel te behalen als in 2021, zult u dus meer uren aan R&D moeten spenderen.

Het subsidiepercentage in de tweede schijf van de WBSO (alle WBSO-uren, -kosten en -uitgaven boven de € 350.000) blijft in 2022 16%, hetzelfde percentage als in 2021 en eerder. U hoeft uw WBSO-voordeel niet zelf te berekenen: RVO maakt altijd de berekening van uw WBSO-voordeel en neemt dit op in uw S&O-verklaring, doorgaans op de laatste pagina.

 

Ketenmachtiging

Vanaf 2022 gelden nieuwe regels voor het aanvragen van WBSO via een intermediair. Waar voorheen een papieren machtiging volstond, moet u nu een officiële digitale machtiging aan uw intermediair afgeven: de ketenmachtiging. Dit is een voortvloeisel van de Wet Digitale Overheid. U geeft deze ketenmachtiging af via eHerkenning (op niveau 3), waarbij de exacte procedure verschilt naar gelang de aanbieder van eHerkenning die u heeft. Uw intermediair heeft een ketenmachtiging nodig voor alle handelingen rondom de WBSO die het voor u verricht. Denk hierbij niet alleen aan het aanvragen, maar bijvoorbeeld ook aan het beantwoorden van vragen rondom een WBSO-aanvraag en het melden van de WBSO-realisatie en de BSN’s van een eerder WBSO-jaar.

 

Tot slot

In 2022 zijn er dus diverse wijzigingen doorgevoerd in de WBSO, die het WBSO-proces anders maken dan voorheen. Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen of onduidelijkheden hebben, neem dan direct contact met ons op. Lees alles over de WBSO of de WBSO-subsidie pagina voor alle informatie.

Leap Subsidie Specialisten

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

BJORN VERSTRAATE

Senior Consultant

Mail b.verstraate@leap.nlBel 024-711 33 49