BIK-afdrachtvermindering: voordeel op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen

BIK-afdrachtvermindering 2020

De nieuwe BIK-afdrachtvermindering

Onlangs is als crisismaatregel de nieuwe BIK-afdrachtvermindering (Baangerelateerde investeringskorting, kortweg de BIK) aangekondigd. Dit is een mogelijkheid voor Nederlandse ondernemers om financieel voordeel te ontvangen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Het kabinet heeft de komende twee jaar maar liefst € 4 miljard voor deze regeling vrijgemaakt, waarmee het bedrijven wil stimuleren om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren. Hoewel de regeling nog moet worden goedgekeurd via het Belastingplan 2021, is het voor u van belang vast rekening te houden met de administratieve consequenties. Via de BIK wordt het namelijk mogelijk financieel voordeel te krijgen op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen waarvoor op of na 1 oktober 2020 een verplichting is aangegaan.

 

Hoe werkt het?

Via de BIK kunnen ondernemers een korting krijgen als zij tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen en deze binnen een halfjaar na (laatste) volledige betaling in gebruik nemen. De BIK biedt net als de WBSO een financieel voordeel in de vorm van een korting op de loonheffingen die kan oplopen tot 3% van de investeringen. Verloning van medewerkers is dus een belangrijke voorwaarde. Voordelig is dat de BIK gestapeld kan worden met andere investeringsregelingen, zoals de KIA, EIA, MIA/VAMIL en uitgaven die kwalificeren in het kader van de WBSO. Het totale voordeel op een investering kan dus nog veel verder oplopen.

Vanaf 1 september 2021 kunnen naar verwachting de eerste BIK-aanvragen worden ingediend via RVO. Dan pas kan voordeel worden aangevraagd voor alle investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan. Het is dus van belang hier nu uw administratie al op in te richten.

 

Heeft u sinds 1 oktober geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen of bent u van plan om hierin te investeren? Loop geen extra financieel voordeel mis! Wij adviseren u graag over het voorbereiden van uw administratie op uw toekomstige BIK-aanvraag.

Neem nu contact met ons op om optimaal te profiteren van de nieuwe BIK-afdrachtvermindering.

Huub Hendriks

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Huub Hendriks

Senior Consultant

Mail h.hendriks@leap.nlBel 024 - 711 33 49