Blockchaintechnologie: transparantie en veiligheid

Blockchaintechnologie wordt vaak geassocieerd met de wereld van cryptovaluta, waar het z’n oorsprong vindt. Echter, de technologie is veel breder inzetbaar in een groter toepassingsgebied, zowel in de financiële sector als daarbuiten. Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden van deze technologie. In Nederland willen Leap en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL ondersteuning bieden aan bedrijven die kennis willen maken met blockchaintechnologie.

 

Wat is blockchaintechnologie?

Blockchain is een soort decentrale database, waarin transacties versleuteld en definitief opgeslagen kunnen worden, zonder tussenkomst van een centrale partij. Elke transactie wordt voor eeuwig opgeslagen in ‘blokjes’, waarbij elk nieuw blokje meer informatie bezit dan het vorige blokje. Zo ontstaat er een keten van blokjes (blockchain) met informatie die onveranderbaar wordt vastgelegd in een ‘grootboek’. Doordat de tussenkomst van een centrale partij ontbreekt, wordt het grootboek ook niet centraal beheert. Deze dynamische operatie wordt decentraal beheert door elke gebruiker (computer) die blockchain toepast. Voordelen zijn: transparantie, veiligheid en efficiëntie.

 

Toepasbaarheid

Zowel bij Oost NL als Leap komen er steeds vaker cases voorbij waarin blockchain een belangrijke rol speelt bij de vastlegging van informatie. Denk hierbij aan bedrijven welke de vastlegging van pensioentransacties, het productieproces van kleding en het logistieke proces van voedselproductie faciliteren middels blockchain technologie. Voor deze toepassingen is het gebruik van blockchain de uitkomst gebleken. Door het innovatieve karakter van deze technologische toepassingen heeft Leap voor een aantal bedrijven met succes subsidies aangevraagd.

 

Blockstart

Veel ondernemers tasten vaak nog in het duister op welke manier blockchain kan worden ingezet bij het verbeteren van de bedrijfsprocessen.  Om die reden is het Interreg-programma Blockstart in het leven geroepen. Met Blockstart kunnen ondernemers onderzoeken of en hoe blockchaintechnologie hun bedrijf verder kan helpen. Oost NL faciliteert het Europese programma vanuit de provincies Gelderland en Overijssel, maar deelnemers uit de rest van Nederland kunnen zich ook aanmelden. Het programma helpt mkb-bedrijven hun concurrentiepositie te versterken door het gebruik van blockchaintechnologie. Het biedt gratis een trainingsprogramma ter waarde van maximaal € 7.500 euro aan. Ook faciliteert Blockstart haalbaarheidsstudies, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim om te analyseren op welke vlakken blockchaintechnologie jouw onderneming verder kan brengen. Het programma richt zich met name op bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg, logistiek en agrofood. Andere Nederlandse partners zijn Brightlands en ChainPoint B.V..

 

Bent u als ondernemer geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maaike Büchner, projectmanager Food bij Oost NL via blockstart@oostnl.nl. Blockstart is een project binnen het INTERREG-programma Noordwest-Europa. INTERREG -programma Noordwest-Europa valt onder het Europese Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincies Gelderland en Overijssel zijn medefinancier van het project. Blockstart heeft een looptijd van 3,5 jaar en heeft een totaal budget van vijf miljoen euro tot zijn beschikking. Een compleet overzicht van alle (Europese) partners is te vinden op de website van INTERREG North-West Europe.

 

Rick de Meijer

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

RICK DE MEIJER

Consultant

Mail R.demeijer@leap.nlBel 024-711 33 49