Blog: Financiering voor buitenlandse activiteiten

Sinds enkele jaren kunnen MKB-ondernemingen middels het Dutch Good Growth Fund (DGGF) financiële steun krijgen voor export naar of investeringen in Indonesië en Colombia. DGGF richt zich daarmee op ondersteuning voor activiteiten in landen waar het ondernemersrisico door beperkte informatie en hoge transactiekosten gemiddeld hoger is dan in bijvoorbeeld West-Europa. Daarom heeft de Nederlandse overheid per 1 september in de vorm van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) een fonds geopend voor landen die het Dutch Good Growth Fund niet bedient.

Dutch Trade and Investment Fund

DTIF helpt Nederlandse ondernemers om internationaal te ondernemen. Door het verstrekken van een lening, garantie of een combinatie van beiden maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken investeringen (aanvullend op DGGF) in alle landen mogelijk. Het fonds bestaat uit twee onderdelen:
1) Investeren: u wilt investeren in Polen maar krijgt de financiering niet rond? Dit onderdeel kan steun bieden in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. U beschikt hierbij in ieder geval over een goed business plan met voldoende terugbetalingscapaciteit (cashflow) en heeft bij voorkeur een cofinancier, bijvoorbeeld uw bank. De eigen inbreng bedraagt minimaal 20%.
2) Exporteren: u wilt exporteren naar Roemenië maar krijgt geen of onvoldoende bankfinanciering voor uw export? Dit onderdeel biedt een exportkredietverzekering of exportfinanciering aan.

DTIF en DGGF

DTIF is nauw verwant aan het Dutch Good Growth Fund (DGGF), een belangrijk verschil is de landenfocus. Daar waar DGGF zich richt op ontwikkelingslanden en fragiele staten, focust DTIF op overige buitenlandse markten. DTIF staat uitsluitend open voor Nederlandse ondernemers (MKB en MKB+), terwijl bij DGGF de focus op Nederlandse of lokale MKB-ondernemingen ligt. De financiering kan bij DGGF oplopen tot €10 miljoen, bij DTIF zelfs tot €15 miljoen. In beide gevallen is het van belang dat de onderneming winstgevend is, over voldoende eigen vermogen beschikt en een track record heeft van meer dan drie jaar. Ook speelt het MVO-beleid een grote rol, ondernemingen dienen zich te conformeren aan IMVO, OESO- en IFC Performance Standards.

De doorlooptijd van het aanvraagproces wordt sterk bepaald door de informatie die reeds voorhanden is. Indien u wilt investeren, zijn een goed business plan en zicht op financiering die uw huisbankier wel bereid is te verstrekken een belangrijke versneller van het gehele traject.

Meer weten?