Blog: Toegankelijkheid innovatiesubsidies voor High Tech MKB

High Tech in Nederland

De topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) bestaat uit een aantal nauw met elkaar verweven industrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen. Met een geschatte bijdrage aan de werkgelegenheid van 452 duizend FTE en een R&D investering van 3,9 miljard per jaar is dit by far de grootste van de 9 Nederlandse topsectoren. Het topsectorenbeleid bestaat inmiddels 5 jaar en een veel gehoord argument is momenteel dat het Nederlandse MKB onvoldoende van dit beleid heeft kunnen profiteren. Zo stelt Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersvereniging ONL, dat „Het overgrote deel van het budget blijft naar het grote bedrijfsleven gaan. En de toegang tot die TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie, red.) is voor kleine ondernemers veel te ingewikkeld.”

High Tech & subsidies voor het MKB

Daar staat tegenover dat er de afgelopen jaren juist steeds meer aandacht en erkenning is voor de bijdrage van MKB-ondernemingen aan het innovatievermogen van ons land en Europa. Dit heeft zich tevens vertaald naar verschillende innovatiesubsidies die juist wel, en soms zelfs uitsluitend, toegankelijk zijn voor High Tech MKB. De regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) biedt bijvoorbeeld kansen voor High Tech MKB ondernemingen die haalbaarheids- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren binnen één van de innovatiethema’s/roadmaps van de HTSM topsector. Deze regeling wordt ook in 2017 weer geopend, startend op 11 april met de haalbaarheidsprojecten.

Daarnaast wordt er vanuit de vier landelijke regio’s Europees (EFRO) en rijksgeld gecombineerd om Operationele Programma’s te vormen waarbinnen het MKB en de topsector HTSM een prominente rol speelt. High Tech MKB ondernemingen kunnen bij verschillende provincies ondersteuning aanvragen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van R&D-projecten of het opzetten van proeftuinen.

Voor baanbrekende innovaties met een hoog internationaal groeipotentieel zijn daarnaast de Eurostars regeling en het Europese SME Instrument beschikbaar die MKB ondernemingen stimuleren om een haalbaarheidsstudie of een R&D/demonstratieproject uit te voeren.

Ook profiteren van MKB High Tech Subsidies?

Het ondersteunen van High Tech (MKB-) ondernemingen bij het verkrijgen van innovatiesubsidies is één van de specialismes van Leap. Heeft u vragen over het financieren van uw High Tech innovatieproject? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze HighTech specialist: Bianca Duiverman

Meer weten?