De energie voor later. Met de energie van nu.

Klimaatdoelstellingen, Tesla, zonnepanelen, Smart Grid, 0 op de meter. Dit zijn veel van de gebruikte begrippen in onze overgang van fossiele naar hernieuwbare energie. Ondanks alle initiatieven stelt groene energie vandaag de dag nog weinig voor. Met een doelstelling van 27% duurzame energieproductie op het totaal in 2030 heeft Brussel een harde koers voor Europa neergezet. Vooral Nederland heeft nog een sprong te maken met 5,5% aandeel duurzame energie eind 2014.

Investeringsfonds

VNO-NCW pleit ervoor om 100 miljard euro te gebruiken als groen investeringsfonds om investeringen in ambitieuze projecten te realiseren. Wanneer de overheid dit bedrag beschikbaar stelt, kan nog een bedrag van 100 miljard uit private gelden worden aangevuld. In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven door de overheid opgezet om duurzame energie te stimuleren. Zowel om te komen tot de beschikbare technologieën (subsidie voor de ontwikkeling van technologieën), als het gebruik ervan door eindgebruikers (subsidie voor de aanschaf en/of opwekking).
Vanuit LEAP ondersteunen wij met innovatie-advies ook verscheidene initiatieven. Naast het onderzoeken en aanvragen van algemene programma’s zoals WBSO, EIA, MIA, hebben wij succesvolle trajecten verzorgd voor DEI en STEP subsidieprogramma’s. Deze programma’s zijn gericht op zowel het stimuleren van het opwekken van duurzame energie, als het besparen van energieverbruik.

Honderd procent duurzaam

Wij kijken dan ook weer uit naar het komend jaar (2017), waarin energie-innovaties worden opgeleverd en verder ontwikkeld en nieuwe initiatieven worden opgestart. Aan ons de taak om hiervoor de benodigde financiering te regelen. Het is erg goed om te zien dat de uitvoering van het Energieakkoord wordt voortgezet. Het budget van de eerder genoemde DEI regeling zal groeien naar 41 miljoen euro voor 2017. Maar ook de algemeen inzetbare innovatieregeling WBSO wordt met een verhoging van 31 miljoen euro voor 2017 doorgezet.

Persoonlijk kijk ik erg uit naar 100% duurzaam door 100% elektrisch. Dit betekent de stap naar het enkel elektrisch verbruik voor huishoudens en industrie. Enerzijds heeft dit tot gevolg dat energie 100% elektrisch wordt opgewekt, bijvoorbeeld middels zonnepanelen en lokale opslag. Anderzijds leidt dit aan de verbruikskant tot efficiëntere inzet van elektriciteit en de vervanging van bijvoorbeeld de Cv-ketel door een elektrische variant en de geleidelijke opkomst van elektrische auto’s.

Zelf een bijdrage leveren

Op welke manier wilt u voor uw bedrijf een bijdrage leveren aan de duurzame energietransitie? Ontwikkelt u energiezuinige producten of wellicht producten die duurzame energieproductie mogelijk maakt? Neem dan eens contact met ons op. Wij kijken graag met u mee en ondersteunen u in het bereiken van de stip op de horizon. Of neemt u investeringsplannen mee in uw begroting voor 2017, bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen of ledverlichting? Wij horen het graag en bieden dienstverlening op maat voor het verzilveren van de subsidiekansen.

Energie & Milieu is één van de speerpunten van LEAP, naast High Tech en ICT. Wij beschikken dan ook over sectorspecialisten die specifiek voor de uitdagingen in deze sector bedrijven ondersteunen. Bekijk gerust de ervaringen van onze referenties met onze consultants.

Meer weten?