De nieuwe subsidieregeling; Active & Assisted Living (AAL)

Het is ook in 2020 weer mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor de Active & Assisted Living regeling (AAL). De deadline voor projectaanvragen ligt op 22 mei 2020. Als gevolg van de Coronacrisis is de deadline verlengd tot en met 24 augustus 2020.

Subsidie tot € 0,5 miljoen mogelijk voor ICT oplossingen in de zorg

Doel van het AAL-programma is de ontwikkeling van innovatieve, op ICT gebaseerde oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Het gaat om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

De ‘challenge’ van de subsidieronde van 2020 is ‘Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions’. Deze call staat open voor innovatieve, transnationale én multidisciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving.

 

Twee typen projecten

  1. Kleine samenwerkingsprojecten

Kleine samenwerkingsprojecten zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten en/of aanpakken voor ICT-oplossingen voor ouderen. Ze betrekken nieuwe stakeholders bij (toekomstige) ontwikkeling van AAL oplossingen, creëren nauwe samenwerking met gebruikersorganisaties, ondersteunen community building met nieuwe klanten en stellen gemeenschappelijke agenda’s op. Hierbij gaat het om korte projecten van 6 – 9 maanden met een maximale bijdrage van € 300.000,- subsidie

  1. Samenwerkingsprojecten

Dit type project ontwikkelt ICT-oplossingen voor gespecificeerde markten. Er is sprake van sterke betrokkenheid van gebruikers en gebruikersorganisatie en ze hebben een duidelijke oriëntatie op de markt. Een samenwerkingsproject duurt 12 tot 30 maanden met een maximum subsidie van € 2.500.000. Voor de gezamenlijke Nederlandse partners in een project is in totaal een subsidiebudget beschikbaar van maximaal € 500.000.

Beide soorten samenwerkingsprojecten moeten worden uitgevoerd door consortia bestaande uit minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie verschillende AAL-landen, waar onder een gebruikersorganisatie en een bedrijf. Voor de verschillende soorten partners in AAL-projecten gelden verschillende maximale subsidiepercentages die variëren van 40% tot 75%. In totaal is voor de oproep ruim € 24 miljoen te verdelen.

 

Neem contact op

Heeft u een projectidee die u wilt toetsen? Of wilt u indienen en heeft u ondersteuning nodig?

Thomas Boerrigter

DIE ENE STAP NEMEN?

We helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Thomas Boerrigter

Senior Consultant

Mail t.boerrigter@leap.nlBel 024 711 33 49