De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

Voordat de SDE+ regeling wordt vervangen door haar opvolger de SDE++ kunnen er van 17 maart (09.00 uur) tot 2 april (17.00 uur), voor de laatste keer, weer SDE+-aanvragen worden ingediend. Er is wederom een budget van €2 miljard vrijgemaakt om bedrijven en instellingen financieel te ondersteunen wanneer zij hernieuwbare energie (gas of elektriciteit) gaan produceren. Middels een SDE+ subsidie wordt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een lange periode (tot 15 jaar) gecompenseerd.

Binnen de SDE+-regeling zijn er 6 categorieën: Biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

 

SDE+ aanvragen

Wilt u graag SDE+ subsidie aanvragen in 2020? Er komt veel bij kijken. Bijvoorbeeld, doordat er binnen een openstelling verschillende fases zijn met ieder een eigen subsidievoordeel is het heel belangrijk om te weten wanneer de aanvraag moet worden ingediend. Daarom assisteren wij u graag bij het schrijven en indienen van de subsidieaanvraag. Onze consultants hebben ervaring met het aanvragen van SDE+ subsidie en weten precies welke informatie relevant is voor uw SDE+-aanvraag.