DEI subsidieregeling weer geopend!

De DEI (Demonstratie Energie Innovatie) subsidieregeling is per 4 februari weer geopend. De regeling richt zich op ondernemers en/of eindgebruikers die minder energie gaan verbruiken in hun productieproces of een innovatieve techniek willen gaan realiseren waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd. Subsidieaanvragen die in aanmerking komen zijn pilotprojecten en demonstratieprojecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie.

Specifieke voorwaarden:

  • Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan een subsidie-aanvraag indienen. Uitzonderingen zijn demonstratieprojecten energie-innovatie (DEI) en de Topsector Energiestudies voor CCUS.
  • Voor projecten onder het thema Energie-innovatie geldt een looptijd van maximaal 4 jaar
  • Voor projecten onder alle andere thema’s geldt een maximale looptijd tot eind 2019 – als een deelnemer € 125.000 subsidie of meer ontvangt
  • Voor projecten onder alle andere thema’s geldt een maximale looptijd van maximaal 1 jaar na aanvang van het project als alle deelnemers minder dan € 125.000 ontvangen.

De regeling kent 5 thema’s – met elk een eigen budget en subsidiepercentages. Deze variëren tussen de 25% en 80%.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden met de DEI-regeling? Onze consultants staan graag voor u klaar!
Neem contact met ons op via +31 24 711 33 49 of info@leap.nl.

Meer weten?