DHI: Gesubsidieerd zaken doen in het buitenland?

Openstelling DHI tender

Speciaal voor het Nederlandse (MKB-)bedrijfsleven met internationale ambities is de tender voor de DHI-subsidieregeling weer geopend van 1 februari 2018 tot en met 29 maart 2018. DHI staat voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies. De regeling staat open voor alle aanvragen over de landgrens met uitzondering van sanctielanden. Benieuwd of het land waar u zaken mee wilt gaan doen ook in aanmerking komt voor subsidie? Of voorziet u een technologische barrière bij het betreden van een bepaalde buitenlandse markt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het verkennen van de mogelijkheden.

Voor wie is de DHI?

De subsidieregeling DHI is een regeling die gericht is op voorbereiding van export en investeringen in het buitenland. Het doel van deze financiële steun is het stimuleren van Nederlandse ondernemingen. Het instrument is bedoeld voor Nederlandse ondernemingen, en richt zich op het stimuleren van succesvol internationaal zakendoen in ontwikkelde landen, in opkomende markten en in ontwikkelingslanden.

Wat houdt de DHI regeling in?

De regeling bestaat uit drie onderdelen waarmee Nederlandse bedrijven kunnen worden gesteund;

  1. Demonstratieprojecten: het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst; De subsidie hiervoor bedraagt 50% van de kosten, welke maximaal €200.000,- mogen bedragen.
  2. Haalbaarheidsstudies: het onderzoeken van de haalbaarheid van een buitenlandse investering in een technologie, kapitaalgoed of dienst van de aanvrager. Met een haalbaarheidsstudie wordt de kans op een potentiële buitenlandse investering vergroot. Voor deze variant kan 50% van de kosten worden gesubsidieerd, tot een maximum van €100.000,-.
  3. Investeringsvoorbereidingsstudies: het onderzoeken van de technische en commerciële haalbaarheid van een mogelijke investering van de aanvrager in een onderneming. De subsidie voor een investeringsvoorbereidingsstudie bedraagt 50% tot maximaal €100.000,-.

U heeft een buitenlands projectidee. En nu?

Leap kan samen met u een quickscan indienen, zodat de haalbaarheid van uw grensoverschrijdende project kan worden getoetst bij de subsidieverstrekker. In een vervolgstadium kan Leap u helpen bij het opstellen van de complete subsidieaanvraag en het verkrijgen van benodigde documenten. Meer weten?

Meer weten?