DHI-regeling: Verleg grenzen, doorbreek internationale barrières

Openstelling DHI tender

Die ene stap om zaken te doen in het buitenland? Neem ‘m!

Ongetwijfeld heeft u vragen of het doelland wel goed aansluit bij uw organisatie. Of wellicht bent u al een stap verder en kijkt naar mogelijkheden voor optimale technische aansluiting bij de infrastructuur van het land. Deze – en vele andere vragen – kunt u onderzoeken in één van de drie onderdelen van de regeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies oftewel DHI.

Met de DHI-regeling kunt u 50% van uw projectkosten vergoed krijgen, tot zelfs wel 60% voor focuslanden. Wij toetsen graag of uw project in aanmerking komt voor subsidie en wat uw voordeel kan zijn!

 

Voor wie?

De subsidieregeling DHI is een regeling die gericht is op voorbereiding van export en investeringen in het buitenland, voor Nederlandse ondernemingen. Zo kunt u op een laagdrempelige manier de kansen voor uw organisatie aftasten, voor succesvol internationaal zakendoen in ontwikkelde landen, in opkomende markten en in ontwikkelingslanden.

 

Wat houdt de regeling in?

De regeling bestaat uit drie onderdelen waarmee Nederlandse bedrijven kunnen worden gesteund;

  1. Demonstratieprojecten: het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst; De subsidie hiervoor bedraagt 50% van de kosten, welke maximaal €200.000,- mogen bedragen.
  2. Haalbaarheidsstudies: het onderzoeken van de haalbaarheid van een buitenlandse investering in een technologie, kapitaalgoed of dienst van de aanvrager. Met een haalbaarheidsstudie wordt de kans op een potentiële buitenlandse investering vergroot. Voor deze variant kan 50% van de kosten worden gesubsidieerd, tot een maximum van €100.000,-.
  3. Investeringsvoorbereidingsstudies: het onderzoeken van de technische en commerciële haalbaarheid van een mogelijke investering van de aanvrager in een onderneming. De subsidie voor een investeringsvoorbereidingsstudie bedraagt 50% tot maximaal €100.000,-.

 

U heeft een buitenlands projectidee. En nu?

Leap kan samen met u een quickscan indienen, zodat de haalbaarheid van uw grensoverschrijdende project kan worden getoetst bij de subsidieverstrekker. In een vervolgstadium kan Leap u helpen bij het opstellen van de complete subsidieaanvraag en het verkrijgen van benodigde documenten.

Thijs Bakker

Meer weten over DHI?

We helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Thijs Bakker

Consultant

Mail t.bakker@leap.nlBel 06 83 86 97 39