DHI: Subsidie voor het najagen van internationale ambities

DHI

De DHI (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies) is een stimuleringsmaatregel welke per 1 februari 2022 opnieuw is opengesteld om Nederlandse ondernemingen succesvol internationaal zaken te laten doen. Met behulp van de financiële ondersteuning kunt u bijvoorbeeld een businessplan opstellen voor een investering in het buitenland, of potentiële buitenlandse afnemers overtuigen om in uw product, kapitaalgoed of dienst te investeren. Met de DHI-regeling kunt u 50% van uw projectkosten vergoed krijgen, tot zelfs wel 60% voor focuslanden.

 

Wat houdt de regeling in?

De DHI-subsidieregeling is gericht op het Nederlandse MKB met internationale ambities. De regeling biedt financiële steun voor de volgende activiteiten:

  • Demonstratieprojecten: (Maximaal €200.000,- subsidie)
    Wilt u potentiële buitenlandse afnemers aantonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst efficiënt en haalbaar is onder de desbetreffende omstandigheden? Dan kunt u middels een demonstratieproject tot maximaal €200.000,- subsidie ontvangen voor het op kleine schaal én in een reële situatie demonstreren van uw technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Haalbaarheidsstudies: (Maximaal €100.000,- subsidie)
    Middels een haalbaarheidsstudie kunt u de kans op een potentiële buitenlandse investering vergroten. Binnen deze activiteit onderzoekt u de haalbaarheid van een buitenlandse investering in een technologie, kapitaalgoed of dienst van u als aanvrager.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: (Maximaal €100.000,- subsidie)
    Heeft u de ambitie om te investeren in het buitenland en daar bijvoorbeeld een vestiging te openen? Dan kunt u middels een investeringsvoorbereidingsstudie tot wel €100.000,- subsidie ontvangen om de technische en commerciële haalbaarheid van een mogelijke investering te onderzoeken.

 

Ontvang tot wel €200.000,- subsidie voor het najagen van uw internationale ambities!

Wie komen er in aanmerking voor de DHI?

De subsidieregeling DHI vergemakkelijkt en stimuleert de voorbereiding van export en investeringen in het buitenland. De regeling is bedoeld voor Nederlandse MKB-ondernemingen en richt zich op het stimuleren van succesvol internationaal zakendoen in ontwikkelde landen, in opkomende markten en in ontwikkelingslanden (met uitzondering van sanctielanden). De DHI-regeling kan zowel zelfstandig als in samenwerking met andere partijen worden aangevraagd.

 

U heeft interesse in de DHI. En nu?

Voor de openstelling van 2022 is in totaal een budget van €8,5 miljoen beschikbaar gesteld. Leap kan samen met u een quickscan indienen, zodat de haalbaarheid van uw grensoverschrijdende project kan worden getoetst bij de subsidieverstrekker. In een vervolgstadium kan Leap u helpen bij het opstellen van de complete subsidieaanvraag en het verkrijgen van benodigde documenten.

Dus heeft u een buitenlands projectidee, neem dan direct contact op. Wij helpen u graag!

Desly Elskamp

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

DESLY ELSKAMP

Consultant

Mail d.elskamp@leap.nlBel 024-711 33 49