Duurzaam inzetbaar personeel als sleutel tot succes!

MDIEU

Investeer in de toekomst van uw (groot-)bedrijf met de MDIEU-regeling

Medewerkers vormen het hart van uw organisatie en zijn daarmee de sleutel tot groei, innovatie en succes. In de huidige arbeidsmarkt is het echter lastig om de juiste medewerkers aan te trekken én te behouden, waardoor langdurig investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers cruciaal is. Het optimaal neerzetten van het personeelsbeleid en de interne werk- en leercultuur is niet binnen één dag geregeld. Dit proces kost veel tijd, geld en energie, met name binnen een grote organisatie. Om bedrijven, organisaties en sectoren hierbij te ondersteunen heeft de overheid de MDIEU-regeling opgezet. Hierbij ontvangt u minimaal €75.000,- subsidie, oplopend tot enkele miljoenen, voor het uitvoeren van activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid!

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) maakt het mogelijk om een grootschalig, meerjarig project op te zetten, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen;
 • Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen;
 • Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren;
 • De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als van de eigen regie op de loopbaan;
 • Het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Daarnaast dwingt de MDIEU-regeling u om kritisch naar uw bedrijf te kijken en de knelpunten en uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid te identificeren middels een bedrijfsanalyse. Dit stelt u in staat om een strategie te ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van uw bedrijf én de medewerkers.

Kortom: investeren in duurzame inzetbaarheid van personeel is essentieel voor het succes van uw bedrijf. Met de MDIEU-regeling krijgt u de kans om financiële ondersteuning te ontvangen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid bevorderen. Grijp deze kans en zet een belangrijke stap richting een duurzame en succesvolle toekomst!

Voorbeeldprojecten:

 • Ontwikkelen en inrichten van een preventief programma om gezondheidsklachten onder de medewerkers te voorkomen en/of om werkdruk, arbeidsveiligheid of ergonomie te verbeteren.
 • Het ontwikkelen en inzichtelijk maken van loopbaanpaden, benodigde competenties, leerlijnen en scholingsprogramma’s.
 • Het opzetten van een meester-gezel-leerling methode, waarbij onervaren medewerkers worden begeleidt door ervaren professionals.
 • Het inregelen van een skills paspoort (overzicht van vaardigheden en talenten) of een e-portfolio.
 • (Het organiseren van) een kortdurende training van of workshops voor groepen om hun duurzame inzetbaarheid te versterken.
 • Het opzetten van een infrastructuur om duurzame inzetbaarheid structureel te bevorderen.
Desly Elskamp

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

DESLY ELSKAMP

Consultant

Mail d.elskamp@leap.nlBel 024-711 33 49

Meer weten?