Het effect van een (MIT-)subsidie op het project én bedrijf

Net als in voorgaande jaren stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor het stimuleren van (regionale) samenwerkingsprojecten op het gebied van innovatie. Het doel van deze zogenoemde MIT-subsidie is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Het is hierbij mogelijk om maximaal €200.000,- subsidie per samenwerkingsproject te ontvangen.

Wijzigingen

Doorgaans zijn veel ondernemers geïnteresseerd om een subsidieaanvraag voor een R&D-samenwerkingsproject in te dienen. Wij hebben echter gemerkt dat ondernemers de afgelopen jaren regelmatig geen subsidieaanvraag hebben ingediend, omdat er veel onduidelijkheid was omtrent de wet- en regelgeving. Een andere oorzaak hiervan is dat er grote verschillen bestonden tussen landelijke en regionale openstellingen van subsidies. Om aan deze onduidelijkheden een einde te maken, zijn er dit jaar enkele wijziging doorgevoerd. De openstelling van de MIT-subsidie is 3 juli  en alle indieningstermijnen sluiten op 7 september aanstaande. Daarbij komen regionale subsidiabele thema’s en sectoren in grotere mate overeen met de landelijke thema’s.

Voordelen

Het verkrijgen van een (MIT-)subsidie biedt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf enorme voordelen. Allereerst blijkt dat een dergelijke subsidie ervoor zorgt dat het thema ‘innovatie’ op de agenda blijft staan, waardoor ondernemers zich innovatiever gaan voelen en dit gevoel meer uitdragen. Daarnaast merken wij dat een project of innovatie wordt versneld wanneer ondernemers een subsidie ontvangen. Hierdoor kan de marktintroductie worden vervroegd en kan eerder omzet worden gegenereerd. Desalniettemin is het aanvragen van een subsidie alleen interessant als het hele proces zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dit is precies de reden dat wij nauw betrokken zijn bij het vormen van een consortium, het opstellen van een aanvraag, het voeren van projectmanagement en het voldoen aan de administratieve verplichtingen.

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de MIT-subsidie? Neem dan vrijblijvend contact op met Huub Hendriks: h.hendriks@leap.nl / 06-16407977.

Meer weten?