EIA: Overheid en bedrijfsleven samen voor verduurzaming

EIA-subsidie

De Energie investeringsaftrek (hierna: EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteuning biedt aan ondernemingen bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De EIA brengt twee voordelen met zich mee enerzijds gaan de energiekosten omlaag, anderzijds hoeft u als ondernemer minder belasting te betalen.

EIA-subsidie

Energie investeringsaftrek is meer dan een subsidieregeling waarmee het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bedrijven aanmoedigt te investeren in innovatieve, energiebesparende en duurzame technieken. De EIA-subsidie is dan ook meer dan een investeringsaftrek voor zonnepanelen of een subsidie voor ledverlichting in bedrijven. De EIA-subsidie is vooral een krachtenbundeling van overheid en bedrijfsleven in een gezamenlijke strijd voor energiebesparing en verduurzaming.

EIA-subsidie aanvragen: minder energiekosten én minder belasting betalen.

EIA aanvragen: wie komen in aanmerking?

Wie komen in aanmerking voor de Energie investeringsaftrek? Kortom: wie kunnen de EIA-subsidie aanvragen? Heel simpel, bedrijven die voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd wordt kost minimaal € 2.500 en voldoet aan de eisen zoals opgesteld in de Energielijst.
  • Het bedrijf moet in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomsten- en/of  vennootschapsbelasting (Vpb)

 

EIA aanvragen: minder vennootschapsbelasting

Als een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de EIA, mag 45% van de aanschaf- en voortbrengingskosten geminderd worden op de fiscale winst. U betaalt dus minder vennootschapsbelasting. Het maximale netto EIA-voordeel bij een maximaal Vpb-percentage van 25% is 11,25% van het investeringsbedrag. Op voorwaarde dat de EIA-aanvraag wordt ingediend binnen 3 maanden nadat de opdracht aan de leverancier schriftelijk is bevestigd.

Pim Wischhoff

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

PIM WISCHHOFF

Senior Consultant

Mail p.wischhoff@leap.nlBel 024 - 7113349