EIC – openstelling mei Green Deal call en vrouwenquotum

EIC

In mei is er een openstelling specifiek gericht op de “Green Deal” en waarbij gestreefd wordt naar aanvragen van door vrouwen geleide bedrijven.

 

Budget

Het budget voor de gehele periode 2018-2020 bedraagt ruim € 1,5 miljard. Sinds de oproepdeadline van 9 oktober 2019 is het mogelijk voor een mkb-ondernemer om naast subsidie ook equity aan te vragen, om de innovatie internationaal op te schalen (Engels: blended finance: subsidy + equity). Het blijft ook mogelijk om alleen de subsidie aan te vragen.

  • Subsidie € 500.000 tot € 2,5 miljoen (70%) – looptijd: 12-24 maanden.
  • Equity € 500.000 tot € 15 miljoen – gericht op een aandelenbelang tussen 10% en 25%.

 

Voorwaarden

Een mkb-ondernemer kan 1 keer per ‘cut-off date’ (vraag uw Leap consultant naar de specifieke data) een projectvoorstel indienen. Dat doet u individueel. U kunt wel zo vaak herindienen als u wilt. Andere organisaties zoals kennisinstellingen en andere bedrijven kunnen alleen via onderaanneming meedoen. De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 3 punten:

  1. Impact: aanzienlijke sociaal-economische waardecreatie met een sterke business case.
  2. Excellentie: Baanbrekende concepten die nieuwe markten kunnen vormen of disruptief zijn voor bestaande markten.
  3. Implementatie: de potentie van het team om doelen te bereiken. De mate van baanbrekendheid van de innovatie, een sterke business case en een divers team met ervaring zijn leidend in de beoordeling.

 

Green Deal

De oproepdeadline van 19 mei 2020 staat alleen open voor bedrijven die kunnen bijdragen aan de Europese Green Deal. De Green Deal van de Europese Commissie is de nieuwe strategie voor een Europese economie die duurzamer, schoner, veiliger en gezonder is.

EIC

De Green Deal oproepdeadline van de EIC Accelerator richt zich op het zeer innovatieve mkb dat door de inzet van een nieuwe technologie een grote kwantitatieve bijdrage levert aan de doelstellingen van deze Green Deal. Voor deze call is een budget beschikbaar van € 303 miljoen.

Voor de deadlines van 19 mei (Green deal) en 7 oktober streeft de Commissie daarnaast naar ten minste 25% aanvragen van door vrouwen geleide bedrijven, in de ‘pool’ van ondernemers die worden uitgenodigd voor de face-to-face interviews. Het beoordelingsproces verloopt verder identiek aan de andere aanvragen, echter aanvragen van ‘female-led’ bedrijven met een score boven de 13 punten hebben een grotere kans om te worden uitgenodigd om te pitchen.

Thomas Boerrigter

Die ene stap nemen?

We helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

THOMAS BOERRIGTER

Senior Consultant

Mail t.boerrigter@leap.nlBel 024 711 33 49