De Energielijst en Milieulijst 2020

Als u een bedrijfsmiddel aanschaft dat een energie- of milieuvoordeel oplevert, én op de Energie- of Milieulijst staat, kan deze investering in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA/Vamil). Uw investering kan dan in aanmerking komen voor een interessant fiscaal voordeel.

Bovendien worden bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken door het Activiteitenbesluit milieubeheer (Wet milieubeheer-inrichtingen) verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze maatregelen komen mogelijk ook in aanmerking voor subsidie via de EIA-regeling.

Deze beide regelingen zijn echter ook interessant als u een nieuwe energie- of milieubesparende techniek heeft ontwikkeld. RVO stelt namelijk jaarlijks lijsten op met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA en MIA/Vamil, zie ook de Energielijst en Milieulijst 2020.

Tot 1 september hebben organisaties de kans gehad om RVO een voorstel te sturen om nieuwe technieken op een van de lijsten op te laten nemen. Deze aanvragen zullen door RVO worden behandeld. De Energielijst en Milieulijst 2020 zullen dus nog gepubliceerd worden, wat meestal rond december geschiedt.

Indien u bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft die op de Energielijst of Milieulijst 2019 staan, kunt u hiervoor ook nog een aanvraag indienen op de EIA- of MIA/Vamil-regeling. Bij Leap hebben we ruime ervaring met deze subsidieregelingen. Neem dus gerust contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.