EU Horizon2020 – SME Instrument krijgt Bottom-up benadering

Het Europese SME instrument, dat specifiek voor MKB bedrijven in het leven is geroepen, wordt na de laatste oproep voor projectvoorstellen op 7 november 2017 gewijzigd. Het HighTech Team van Leap zet in dit artikel de wijzigingen voor u op een rijtje.

Voor de laatste drie jaar (2018-2020) van het Horizon2020 programma, zal de regeling meer generiek van aard worden. Tot nu toe moesten de projecten van de MKB-bedrijven aansluiten op specifieke thema’s zoals Nanotechnology, Advanced manufacturing, Space, Healthcare, Agri-food, Blue growth en Transport. Straks kunnen alle projecten in dezelfde oproep worden ingediend, waardoor bijvoorbeeld een Blue growth project (bio-economie) zal gaan concurreren met een ICT-project. Nu is er een gemeten verschil in slaagkans en hoeveelheid ingediende aanvragen tussen de diverse thema’s. ICT-projecten bijvoorbeeld, hadden in 2016 een slaagkans van 4,1% (36 projecten gehonoreerd van de 873 ingediende) en Blue growth projecten een slaagkans van 11,5% (6 uit 52 projecten geselecteerd).

Budgetten SME Instrument 2018-2020

Naast de bottom-up benadering zullen de budgetten worden verruimd. Voor Fase 1 haalbaarheidsstudies zal het budget groeien van ruim 38 miljoen in 2017 tot bijna 58 miljoen in 2020. Het budget voor Fase 2 voor het uitvoeren en realiseren van het (business) plan groeit het budget van €335 miljoen in 2017 naar €512 miljoen in 2020. De bijdrage voor een fase1 project blijft €50.000 en de subsidiebedragen per project zullen niet veel veranderen, dus wordt de slaagkans voor beide fasen hoger.

 

Beoordeling projecten

De nadruk van projecten wordt meer gelegd op de potentiële impact. De nadruk zal worden gelegd op de beoordeling van de projectresultaten, zowel economisch als sociaal in Europa, maar ook wereldwijd. Bij de beoordeling van projectvoorstellen zal het onderdeel Impact tweemaal zo zwaar wegen als de andere twee criteria, “Excellence” en “Implementation”.

Tenslotte zullen – voor de uiteindelijke goedkeuring van Fase 2 projecten – de CEO’s van de geselecteerde bedrijven één op één gesprekken met een panel in Brussel moeten voeren, om hun project en bedrijf toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

Eind oktober zullen de wijzigingen en de data voor indiening formeel bekend worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte en de HighTech Team adviseurs van Leap staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

Meer weten?