European Research and Innovation Days op 24, 25 en 26 september 2019

Wilt u invloed uitoefenen op de inhoud van het nieuwe Europese Kaderprogramma voor research en innovatie? Ga dan met ons mee naar de European Research and Innovation Days in Brussel.

De Europese Commissie organiseert in september van dit jaar European Research and Innovation Days (R&I Days). Tijdens dit event discussiëren bestuurders van de lidstaten, industrie, wetenschap, handel en financiële instellingen over de toekomstige onderzoek- en innovatieagenda van de EU en worden burgers gevraagd om input te leveren om de toekomstige Europese uitdagingen in kaart te brengen.

Met name zal aandacht gegeven worden aan de vraag hoe onderzoek en innovatie kunnen en moeten worden ingezet om een duurzamere samenleving en economie te creëren. Daarvoor moet niet alleen beleid worden ontwikkeld, maar zal ook financiering georganiseerd moeten worden en zullen burgers en gebruikers moeten worden betrokken.

Tijdens de R&I Days worden stakeholders betrokken om gezamenlijk de thema’s en prioriteiten voor de eerste 4 jaar van het nieuwe Horizon Europe programma te definiëren. Dit biedt dus kansen voor de Nederlandse industrie- en onderzoekswereld. Het programma van de R&I Days zal mogelijkheden bieden om inbreng te geven aan de werkprogramma’s van Horizon Europe. De activiteiten in de werkprogramma’s moeten gaan aansluiten bij de wensen en behoeften van de maatschappij en de betrokkenen uit alle sectoren.

Het programma van de drie dagen is nog niet bekend, maar er zal in ieder geval aandacht worden gegeven aan beleidsontwikkeling in een conferentie, er zal ruimte voor exposities worden geboden en er zal een ‘Science is Wonderful!’ manifestatie worden georganiseerd. Hier kunnen geïnteresseerden kennis maken met de Europese wetenschappelijke en R&D-wereld en hoe wetenschap invloed heeft op ons dagelijkse leven.

Heeft u interesse om gezamenlijk met Leap naar de European Research and Innovation Days te gaan, neem dan contact op ons.