Eurostars 2 – Europees innovatieprogramma

Subsidie aanvragen - Leap subsidieadvies

Eurostars 2

Eurostars 2 is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Dit innovatieprogramma geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de activiteiten in het project, de aard van de deelnemers en het land waarin het project is gevestigd.

Doel van Eurostars 2

Eurostars 2 helpt bedrijven om marktgerichte, technologische ontwikkelingen uit te voeren. Het project kan in elk denkbaar technologiegebied vallen en richt zich op de ontwikkeling van een nieuw product of proces met civiele toepassingen. Het doel van dit innovatieprogramma is om de time-to-market van nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. De verwachting is dat bedrijven zich hierdoor sneller kunnen ontwikkelen en groeien in omzet en aantal werknemers.

Voor wie is Eurostars 2 bedoeld?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door consortia en onderzoekuitvoerende MKB-ondernemingen. Dit zijn bedrijven die minstens tien procent van de omzet of tien procent van hun fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Andere organisaties mogen onder voorwaarden participeren in Eurostars-projecten. In alle gevallen moet er echter sprake zijn van samenwerking tussen partijen uit minstens twee Eurostars-landen. Hierbij dient de hoofdparticipant een onderzoekuitvoerende MKB-onderneming te zijn. Tot slot moet vijftig procent van de begroting worden gedragen door MKB-ondernemingen en mag één onderneming niet verantwoordelijk zijn voor meer dan 75% van de totale projectbegroting.

Voorwaarden van het innovatieprogramma

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit Eurostars 2, worden projecten beoordeeld op de geschiktheid van het consortium, de mate van technologische innovatie en het beoogde marktpotentieel. Andere belangrijke voorwaarden zijn dat het project niet langer dan drie jaar duurt en dat binnen twee jaar na afronding van het project een marktintroductie wordt voorzien. De gemiddelde omvang van projectvoorstellen bestaat uit drie tot vier deelnemende bedrijven, afkomstig uit twee tot drie betrokken landen. Daarnaast is de gemiddelde projectduur 29 maanden en is het gemiddeld projectbudget 1,4 miljoen euro.

Hoogte subsidie

Het maximale subsidiebedrag per project (voor alle Nederlandse deelnemers gezamenlijk) is 500.000 euro. De hoogte van de subsidie van andere deelnemers (niet-Nederlandse ondernemingen) varieert per land. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het type activiteit en deelnemer. Deze zijn in Nederland als volgt:

  Onderzoeksactiviteiten Ontwikkelingsactiviteiten
MKB 45% 35%
Groot bedrijf 35% 25%
Kennisinstelling 50% 25%

Eurostars 2 subsidieaanvraag doen

Om deel te nemen aan Eurostars 2, dient allereerst een projectvoorstel in Brussel ingediend te worden voor de inhoudelijke beoordeling. Vervolgens moet de subsidie worden aangevraagd bij RVO, waarna de subsidie wordt toegekend op basis van een ranglijst van het Independent Evaluation Panel (IEP). De gemaakte kosten zijn substantieel vanaf de datum dat de ranglijst is gepubliceerd. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 14 september 2017.

Bent u benieuwd wat Leap voor u kan betekenen voor uw Eurostars 2 subsidieaanvraag? Bezoek de pagina van de Eurostars-regeling of  neem contact op met een van onze adviseurs.

Meer weten?