Financiële steun voor innovatieprojecten in Gelderland en Overijssel

Innovatieve projecten uitgevoerd door bedrijven in Gelderland en Overijssel kunnen vanaf 1 maart weer rekenen op financiële steun uit hoofde van Operationeel Programma Oost-Nederland (OP-OOST). Er is budget voor twee typen projecten:

De eerste mogelijkheid betreft een samenwerkingsproject van minimaal één MKB-onderneming (met andere MKB-ondernemingen en/of grote bedrijven) waarbij 35% over de projectkosten kan worden verleend tot een maximum van € 2.500.000,-. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 3 mei 2016. Er volgt nog een tweede tenderronde die opent op 1 september 2016 en sluit op 15 november 2016.

De tweede mogelijkheid betreft een samenwerkingsproject van minimaal twee MKB-ondernemingen (en andere MKB-ondernemingen en/of grote bedrijven) waarbij 35% subsidie over de projectkosten kan worden verleend tot een maximum van € 200.000,- (de minimum subsidie die wordt verstrekt bedraagt € 50.000,-). Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 5 juli 2016 tot en met 1 september 2016.

Meer weten?