Ga voor een EU-brede implementatie met de LIFE-subsidie

LIFE-subsidie

De huidige call van het EU-subsidieprogramma LIFE is inmiddels alweer een paar weken oud, dus is het tijd voor een update hierover. Met LIFE wil het Europese Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) de transitie van de Europese economie naar European Green Deal standaarden stimuleren. Het thema hierin is EU-brede implementatie/haalbaarheid. Denk je hier een impact in te kunnen maken met je project? Denk je met je project een voorbeeld te kunnen zijn voor je partners gevestigd elders in de EU? Dan is het LIFE-subsidieprogramma misschien wel iets voor jou!

 

European green deal

Het LIFE-subsidieprogramma is in het leven geroepen om te voldoen aan de doelstellingen die beschreven staan in de European green deal, waarin is afgesproken Europese klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. Dat klinkt niet alleen als een flinke klus, dat is het ook! De EU heeft dan ook baat bij ondernemers die technologie implementeren om dit proces aanzienlijk te versnellen. Mede daarom heeft CINEA voor de huidige call alleen al 598 miljoen euro aan budget vrijgemaakt. Dit budget is bedoeld voor projecten die voldoen aan de thema’s die vallen binnen de volgende 4 deelprogramma’s:

  • Natuur & Biodiversiteit (€242 miljoen)
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven (€158 miljoen)
  • Klimaatmitigatie- en adaptatie (€99 miljoen)
  • Hernieuwbare energie (€98 miljoen)

Belangrijk om te weten is dat CINEA in de calls instuurt op bepaalde thema’s per call, de zogenoemde “priority subjects”. Dit is een lijst van onderwerpen die binnen de kaders van de hierboven genoemde thema’s voorrang zullen krijgen bij het ontvangen van subsidie.

 

CINEA wil “bang for their buck”, een LIFE aanvraag wordt dus een hele klus.

 

De minimale bijdrage voor een LIFE project is 1 miljoen euro en kan oplopen tot meerdere miljoenen. De uren die men moet steken in een LIFE aanvraag zijn het dus zeker waard. Echter, in de regel (uitzonderingen daargelaten) is dit tot aan maximaal 60% van de projectkosten. Dit heeft twee belangrijke implicaties. Allereerst moet men op kunnen draaien voor minimaal 40% van een groot en duur project. Daarnaast gaat het om veel geld, en daar wil CINEA wel resultaat voor terug zien.

Een projectaanvraag wordt dus nauwkeurig beoordeeld en tegen de competitie opgewogen. Hierbij wordt getoetst op relevantie, kwaliteit, impact en hulpmiddelen. Ook wil CINEA dat stakeholders en het generale publiek op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen het project. EU-brede herhaalbaarheid is daarnaast een groot thema bij LIFE. Het project van de aanvrager moet voor een succesvolle LIFE aanvraag dus uiterst transparant uitgevoerd worden, waar de nodige publiciteit bij zal komen kijken. Omdat dit alles duidelijk moet worden in de aanvraag maakt dit het schrijven van een dergelijke aanvraag vrij complex. Wij kunnen helpen bij het samenstellen van een aanvraag, alsmede het projectplan toetsen om in te schatten of het überhaupt kans maakt.

 

Zie LIFE als een bonus!

Gezien de omvang en het karakter van de projecten die in aanmerking komen voor het LIFE programma, is het belangrijk dat er een duidelijke en uitgebreide aanvraag geschreven wordt. Het moet al duidelijk zijn hoe het project, dan wel een aanzienlijk deel ervan, buiten LIFE om gefinancierd kan worden. Met andere woorden, het project zou moeten kunnen doorgaan (al dan niet in aangepaste vorm) zonder de LIFE-subsidie.

In de praktijk gaat het om sterke consortia die al een uitgebreid demonstratie of pilot project in gedachten hebben en waarbij LIFE een goede toevoeging zou kunnen bieden. Voor dergelijke consortia kan LIFE een goede korting op het project zijn, of een deur openen naar het opstellen van een uitgebreidere versie van het geplande project.

 

Nog geen adequaat project? Geen probleem!

Onder de huidige call zijn de deadlines voor de standaard projecten (SAPs) 4 oktober, voor de action grants met betrekking tot hernieuwbare energie 16 november en voor strategische/integrale projecten (SNIPs en SNAPs) 30 maart 2023 waarbij de conceptaanvragen voor 8 september 2022 ingediend moeten zijn.

De LIFE aanvraag kan erg complex zijn en veel tijd in beslag nemen. Zonder duidelijk projectplan zal een LIFE aanvraag voor de huidige call niet slagen. Aarzel echter niet om ons ook in dit geval te contacteren! De looptijd van het LIFE programma duurt tot 2027. Het budget voor de totale looptijd is 5,4 miljard. Als er bijvoorbeeld nog een consortium opgezet moet worden, of het projectplan nog niet volledig concreet is, is er dus genoeg tijd om dit alsnog te doen. Bij het missen van de huidige call kunnen we het project bij de volgende call alsnog indienen. Dit geeft ons tevens de gelegenheid eventuele hiaten in het project tijdig op te vangen, bijvoorbeeld door in ons eigen netwerk te speuren naar welkome toevoegingen aan het consortium.

Ilson Sanders

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

ILSON SANDERS

Consultant

Mail i.sanders@leap.nlBel 024-711 33 49

Meer weten?