Gesubsidieerd een buitenlandse samenwerking opzetten?

Openstelling DHI-subsidie

Op 15 januari 2019 wordt de subsidieregeling DHI opengesteld, met een geheel nieuwe aanpak. In tegenstelling tot afgelopen jaren (kortlopende tenders), worden aanvragen in 2019 behandeld volgens het “first come, first serve” principe. Het budget is echter wel gelimiteerd, dus zorg dat u er snel bij bent. Quick scans voor deze subsidie kunnen nu al worden ingediend!

DHI is een afkorting voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings-voorbereidingsstudies. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen voor het Nederlandse MKB, met als doel om het opzetten van buitenlandse samenwerkingen financieel aantrekkelijker te maken.

Benieuwd of het land waar u zaken mee wilt gaan doen ook voor subsidie in aanmerking komt? Of voorziet u een technologische en/of culturele barrière bij het betreden van een bepaalde buitenlandse markt? Neem dan vrijblijvend contact met Leap op, zodat wij samen met u de mogelijkheden kunnen verkennen.

Voor wie?

De subsidieregeling DHI vergemakkelijkt en stimuleert de voorbereiding van export en investeringen in het buitenland. Het instrument is bedoeld voor Nederlandse MKB-ondernemingen en richt zich op het stimuleren van succesvol internationaal zakendoen in ontwikkelde landen, in opkomende markten en in ontwikkelingslanden (met uitzondering van sanctielanden).

Wat levert het op?

De regeling bestaat uit drie onderdelen waarmee Nederlandse bedrijven kunnen worden gesteund;

  • Demonstratieprojecten: het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst. De subsidie hiervoor bedraagt 50% van de kosten, tot maximaal €200.000,- subsidie.
  • Haalbaarheidsstudies: het onderzoeken van de haalbaarheid van een buitenlandse investering in een technologie, kapitaalgoed of dienst van de aanvrager. Met een haalbaarheidsstudie wordt de kans op een potentiele buitenlandse investering vergroot. Voor deze variant kan 50% van de kosten worden gesubsidieerd, tot een maximum van €100.000,- subsidie.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: het onderzoeken van de technische en commerciële haalbaarheid van een mogelijke investering van de aanvrager in een onderneming. De subsidie voor een investeringsvoorbereidingsstudie bedraagt 50% tot maximaal €100.000,-.

U heeft een projectidee voor het buitenland. En nu?

Leap kan samen met u een quickscan indienen. De subsidieverstrekker toetst hiermee hoe kansrijk het grensoverschrijdende project is. Aan de hand van dit advies wordt in samenspraak besloten om een definitieve aanvraag in te dienen. Leap kan u helpen bij het opstellen van de complete subsidieaanvraag en het verkrijgen van benodigde documenten. Meer weten? Neem dan spoedig contact op met Thijs Bakker (t.bakker@leap.nl).