Grensoverschrijdende innovatieprojecten (INTERREG)

De Europese subsidieregeling INTERREG is bedoeld om grensoverschrijdende, innovatieve en duurzame projecten te ondersteunen. INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. Hieronder wordt specifiek ingegaan op de recent gepubliceerde mogelijkheden in het grensgebied Nederland-Duitsland.

Ipro-n (Intelligente Producten Nederland-Duitsland)

Ipro-n is een bijzonder aantrekkelijk programma voor innovatieve bedrijven in Noord- en Oost- Nederland die (willen) samenwerken met Duitse bedrijven en/of kennisinstellingen. Mede door het uitgebreide en grensoverschrijdende netwerk kunnen innovaties die nog in de kinderschoenen staan snel marktrijp worden gemaakt in zowel Nederland als Duitsland.

Het INTERREG Ipro-N subsidieprogramma bestaat uit meerdere instrumenten. Subsidie is beschikbaar voor conceptontwikkeling, een haalbaarheidsstudie en/of een ontwikkelingsproject waarbij bijvoorbeeld een prototype wordt gebouwd. De subsidie bedraagt 50% van de externe kosten bij de inhuur van een Duitse partij voor conceptontwikkeling en/of een haalbaarheidsstudie. De subsidie voor een ontwikkelingsproject bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

Klik hier om het programmagebied van INTERREG Ipro-n te bekijken

MIND (Medische Innovaties Nederland Duitsland)

Net als de Ipro-n regeling, is deze regeling bedoeld om grensoverschrijdende ontwikkeling te stimuleren. Het INTERREG-project MIND faciliteert en ondersteunt specifiek de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse mkb-bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve zorgproducten.

Gedeputeerde Michiel Scheffer van de provincie Gelderland merkt op dat het MIND-programma dichter bij de markt staat dan andere innovatieprogramma’s. ‘Het gaat niet alleen over kennisontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling van business cases om producten op de markt te brengen. Van innovatie naar productie. Zo maken we samen werk van innovatie’, aldus Michiel Scheffer.

Zowel in Duitsland als in Nederland is de Life Sciences & Health sector een innovatieve sector met veel groeipotentieel voor de toekomst. Dit is vanwege de grote maatschappelijke uitdagingen die
er spelen. Het MIND-programma beschikt over subsidie van maximaal 50% voor potentiaal onderzoek en grensoverschrijdende samenwerking om innovatieve producten, processen en diensten op het gebied van zorgtechnologie in de thuissituatie (home care en telemedicine), hulpmiddelen/medische devices en preventie te stimuleren.

Klik hier om het MIND-programmagebied van INTERREG te bekijken

Ook profiteren van een INTERREG regeling?

Werkt u al samen met een Duits bedrijf en/of kennisinstelling of bent u dit voornemens, neem dan contact op met een van onze consultant uit Nijmegen op 024-7113349

 

Meer weten?