H2020 SME Instrument: nog maar twee mogelijkheden voor Haalbaarheidsstudies

Het populaire Europese SME Instrument zal dit jaar veranderen. Het instrument, dat onderdeel is van het Horizon 2020 programma, kent twee fasen: Fase 1 Haalbaarheidsstudie en Fase 2 Uitvoeren Businessplan. In 2019 kunnen mkb-bedrijven nog tweemaal een aanvraag voor een haalbaarheidsstudie indienen: op 7 mei en op 5 september. Daarna stopt de regeling.

Eerder dit jaar diende Leap al meerdere aanvragen in voor deze subsidie.

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

Mkb-ondernemers die willen onderzoeken welke barrières ze kunnen tegen komen bij het opschalen van hun innovatie in Europa, kunnen financiering voor een haalbaarheidsstudie aanvragen. De subsidie – een vast bedrag van € 50.000 – kan ook worden gebruikt voor het onderzoeken van de commerciële haalbaarheid van projecten die in de ontwikkelingsfase TRL7 zitten.

Er resteren nog 2 deadlines voordat de regeling wordt beëindigd. De op één na laatste deadline is op 7 mei 2019 en de laatste is op 5 september van dit jaar.

Fase 2: Uitvoeren Businessplan

Projecten – waarvoor al een haalbaarheidsfase is afgerond en waarvoor dus een gedegen businessplan gereed is – kunnen in de Fase 2 een bijdrage van € 500.000 tot € 2,5 miljoen krijgen. De subsidie is maximaal 70% van de totale projectkosten. Een “Fase 2”-project richt zich vooral op groeiende innovatieve mkb-bedrijven die willen opschalen en een nieuw product, proces of dienst naar de Europese markt willen brengen. Voordat de regeling verandert, resteert nog één deadline op 5 juni aanstaande.

Nieuw: EIC Accelerator pilot

De opvolger van het SME Instrument – de EIC Accellerator – staat al klaar en wordt als een experiment in een pilot vanaf oktober 2019 tot eind 2020 getest. Vanaf de deadline op 9 oktober 2019 is het mogelijk om naast de Fase 2 subsidie, aanvullend investeringskapitaal aan te vragen. De Europese commissie geeft aan dat per project waarschijnlijk een maximaal investeringsbedrag van € 15 miljoen aangevraagd kan worden. In totaal is voor de pilotfase € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Hoe het verkrijgen van het aandelenkapitaal contractueel met de EC geregeld zal worden is nog niet bekend. Naar verwachting zal de EC andere investeerders betrekken en zelf snel uitstappen.

Ook de beoordeling van SME Fase 2 aanvragen is gewijzigd. In plaats van een grotere nadruk op de Impact (50% van de score) van projecten, worden vanaf oktober alle drie de aspecten – Impact, Excellence en Implementation – met een gelijk gewicht van 33% beoordeeld.

Verwacht wordt, dat EASME – het uitvoerend agentschap van de Commissie dat EU-programma’s voor MKB bedrijven beheert – in mei voorlichtingsbijeenkomsten gaat organiseren.

 

Mocht u vragen hebben of informatie wensen, dan zal Leap. The Innovation Agency u verder helpen.

Neem contact met ons op

Of bel direct 024 711 33 49.