Het LIFE subsidieprogramma: Hoe werkt het eigenlijk?

LIFE Subsidie: Voor wie en waarvoor?

Het LIFE subsidieprogramma biedt jaarlijks organisaties de mogelijkheid om projecten in te dienen die een positieve bijdrage leveren aan een beter milieu of klimaat in Europa. Iedere organisatie in de EU kan een voorstel indienen: grote en kleine bedrijven, overheden en ngo’s. De variant “Traditionele projecten” kent veel oproepen die interessant zijn voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld innovaties voor het verbeteren van lucht- of waterkwaliteit. Eenmaal goedgekeurd krijgt uw project 55% subsidie.

Kenmerken van een goed LIFE project:

  1. Het project ontwikkelt nieuwe kennis die verder kan worden gecommercialiseerd.
  2. Het project krijgt internationale allure, omdat er actief over wordt gecommuniceerd.
  3. Belanghebbenden van de innovatie (klanten, overheid etc.) worden al tijdens het project actief betrokken bij het project.

Projectverloop LIFE

Één keer per jaar wordt een openstelling gepubliceerd waarbinnen projectvoorstellen kunnen worden ingediend. In de afgelopen jaren was de deadline voor het indienen van voorstellen altijd begin september. Voor 2018 was dit voor het onderdeel Milieu anders uitgevoerd. In juni 2018 moesten zogenoemde Concept Notes worden ingediend (ca. 10 pagina’s) waarin het project op hoofdlijnen moest worden beschreven. In oktober 2018 zijn alle voorstellen geëvalueerd en gerangschikt, enkel projecten boven de 25 punten (van de 50) werden uitgenodigd een volledig voorstel in te dienen (ca. 120 pagina’s). Een rangschikking was ook hard nodig aangezien het budget meer dan 8 keer was overtekend.

Voorbereiding LIFE subsidie

Het voorbereiden van een volledige LIFE aanvraag neemt veel tijd in beslag. Doordat Europa eerst concept notes evalueert, kan in tegenstelling tot het verleden dus veel kostbare tijd worden bespaard. Voor de concept notes die doorgang hebben gekregen werkt Leap nu hard om uiterlijk eind januari 2019 een volledig voorstel in te dienen. Projecten die uiteindelijk worden goedgekeurd, kunnen vanaf 1 juli 2019 starten. Hiermee lopen de projecten alsnog gelijk aan de in september 2018 volledig ingediende voorstellen voor het onderdeel Klimaat. Hier bestaat de tweetraps indienmogelijkheid nog niet. Nog niet.. want onze verwachting is dat deze aanpak in de toekomst ook voor het onderdeel Klimaat zal gelden. Uiteraard ook afhankelijk van hoe de beoordelingsinstantie EASME de nieuwe aanpak heeft ervaren. Medio maart 2019 verwachten wij informatie over de LIFE openstelling in 2019. Dan laten wij uiteraard van ons horen!

Meer weten?