Topsector Energie openstellingen

Topsector Energie openstellingen – Hoe gaat u de Energietransitie versnellen?

De openstellingen voor de Topsector Energie zijn weer bekend en bieden een groot aantal subsidiemogelijkheden voor ondernemers om al vanaf 3 april in te dienen.

De Topsector Energie heeft als doel de energietransitie te versnellen door innovatieve ondernemers te ondersteunen in zowel onderzoek, ontwikkeling als demonstratie van hun innovaties. Omdat een breed scala aan ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst maakt de Topsector Energie onderscheidt tussen verschillende thema’s en bijbehorende subsidiemogelijkheden. De eerste aanvragen kunnen vanaf 3 april al ingediend worden. Onder welke categorie valt uw innovatieve project?

Welke innovatieve projecten?

  • Mijn project gaat de energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving transformeren’’.

Het thema Urban Energy focust zich op de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in en rondom de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan zonnestroom systemen (PV), warmte en koude installaties, energiebesparende bouwdelen, flexibele energie-infrastructuur en energie regelsystemen en -diensten.

  • ‘’Mijn ontwikkeling leidt tot duurzame energieproductie’’.

Het thema Hernieuwbare Energie heeft als doel de energiedoelstellingen te halen voor minder kosten door innovatieve projecten die leiden tot duurzame energie productie in 2030.

  • ‘’Ik ga investeren in een nieuwe energie-innovatie’’.

De Demonstratie Energie Innovatie (DEI) ondersteunt investeerders en ontwikkelaars in een investeringsproject waarbij een eerste toepassing van energie-innovaties wordt gedemonstreerd om deze sneller op de markt te kunnen brengen. De partij die financieel en energetisch voordeel heeft, is aanvrager.

  • “Ik ga aan de slag met biobrandstoffen”.

De regeling Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) richt zich op projecten die leiden tot producten zoals biobrandstoffen, chemicaliën of materialen uit biomassa waarbij het proces minder energie kost dan het fossiele alternatief.

  • ‘’Ik ga in een samenwerkingsverband Energiebesparing in de industrie onderzoeken’’.

De Joint Industry Project (JIP) regeling ondersteunt R&D onderzoek in samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, kennisinstellingen en wetenschappers om energiebesparing te realiseren in de industrie.

  • ‘’De kostprijs van Windenergie wordt verlaagd door mijn project’’’.

De subsidieregeling ‘Wind op Zee’ is op zoek naar ondernemers, kennisinstellingen en wetenschappers die op lange termijn de kostprijs van windenergie kunnen verlagen met hun R&D project. Daarbij richt men zich op ondersteuningsconstructies, windturbines en windcentrale, Intern elektrisch netwerk en hoogspanningsnet, Transport, Installatie & Logistiek en Beheer & Onderhoud.

  • “Mijn project richt zich op het gebruik en opslag van waterstof en/of CO2”.

Binnen het thema ‘Nieuw Gas’ worden alternatieven onderzocht om een duurzame gasketen tot stand te brengen. Proefprojecten met waterstof als energiedrager worden ondersteund evenals het oplossen van knelpunten omtrent CO2 afvangen, opslag, transport en hergebruik.

Heeft u projecten waarin duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan?  Neem dan snel contact op met een van onze specialisten!

Meer weten?