Horizon Europa komt eraan, bereid u voor!

Heeft u op middellange termijn plannen om in Europa met andere partijen innovatieve projecten te gaan uitvoeren? Dan is het Horizon Europa programma interessant!

Horizon Europa is de opvolger van het huidige Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Horizon Europa zal met bijna 100 miljard euro budget voor de periode 2021-2027 weer 23 miljard groter zijn dan het huidige programma. Vanaf januari 2021 zal Horizon Europa van start gaan en hoewel Horizon 2020 nog bijna twee volle jaren zal lopen, zijn de voorbereidingen voor het nieuwe programma al volop gaande.

Het programma zal – zo blijkt uit de plannen – een aantal veranderingen ondergaan:

  • Het budget wordt grotendeels in drie pilaren onderverdeeld, waarvan “Open Wetenschap” (>25% van het budget) en “Open Innovatie” (>14%) projecten zullen steunen die door de initiatiefnemers zelf worden gedefinieerd – zoals nu met bijvoorbeeld het SME-onderdeel het geval is. Het overgrote deel van het budget – meer dan 50 miljard euro – zal bestemd zijn voor projecten die aansluiten op specifieke thema’s en maatschappelijke uitdagingen.
  • Het programma dat onder andere gericht is op de eigen ontwikkeling van onderzoekers wordt eenvoudiger door de samenvoeging van een aantal onderdelen. De slaagkans van dit programma – beter bekend als Marie Skłodowska-Curie Acties – wil de EC verhogen door bijvoorbeeld de participatie van onderzoekers met veel ervaringsjaren te limiteren.
  • Horizon Europa gaat veelbelovende maar risicovolle ideeën, zowel in de vroege fase als in de ontwikkelings- en commerciële-uitrol fase, ondersteunen. Hiervoor wordt een nieuwe Europese Innovatieraad ingesteld die als one-stop-shop deze initiatieven gaat bijstaan.
  • Er worden “Onderzoek en Innovatie” missies door de gehele EU georganiseerd om EU-brede vraagstukken zoals kankerbestrijding en schone mobiliteit op te pakken en te steunen. Voor deze vraagstukken, worden alle op dat gebied actieve en belangrijke spelers in Europa bijeengebracht en worden onderzoek en ontwikkeling projecten gedefinieerd.

Zodra er meer bekend wordt, brengen wij u daarvan op de hoogte. Wilt u nu meer informatie over Horizon 2020 of over het nieuwe Horizon Europa programma krijgen, neem dan contact op met Frank Kiliaan, Leap.The Innovation Agency, via f.kiliaan@leap.nl.