Innovatie stimuleren binnen uw bedrijf met Kansen voor West 2

Als MKB’er zijn er verschillende subsidiemogelijkheden die u kunnen helpen bij het stimuleren van innovatie binnen uw bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld wel eens van Kansen voor West 2 gehoord? Deze subsidieregeling is opgezet vanuit het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft betrekking op Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht.

Het Kansen voor West 2 programma focust zich op het stimuleren van innovatie door MKB’ers in samenwerking met andere partijen (grootbedrijven, kennisinstellingen of andere MKB-partijen). De samenwerkingspartners hebben een eigen visie op het topsectorenbeleid geformuleerd waar projecten aan moeten voldoen. Ze zijn daarbij op zoek naar projecten die aansluiten bij verschillende topsectoren en daar zogeheten crossovers tussen maken. Extra nadruk wordt  per regio gelegd op onderstaande thema’s.

Thema's Kansen voor West 2

De subsidie richt zich op drie onderwerpen:

Innovatie: het toepassen van kennis in producten die daadwerkelijk potentie in de afzetmarkt hebben. 62% van het budget is beschikbaar voor dergelijke projecten.

Koolstofarme economie: het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik. 20% van het budget is beschikbaar voor projecten die hier op focussen.

Stedelijke ontwikkeling: lokale ontwikkelingsprojectstrategieën en het verbeteren van de lokale arbeidsmarkt. De overige 18% van het budget is hiervoor beschikbaar.

Vergelijkbare regelingen voor de oostelijke en zuidelijke regio’s hebben duidelijkere openstellingen, subsidiepercentages en richtlijnen dan Kansen voor West 2. Hierdoor heerst er enige onzekerheid over wat voor projecten daadwerkelijk subsidie krijgen. In de onderliggende infographic vindt u een overzicht van de gegevens van de 40 projecten die  tot nu subsidie hebben gekregen.

Denkt u dat uw project kans maakt op een Kansen voor West 2 subsidie? Of twijfelt u hierover? Leap kan u helpen! Neem hiervoor contact op met Tim Baars: t.baars@leap.nl / 06-16191703.

Meer weten?