Integratie WBSO en RDA vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2016 worden de fiscale instrumenten WBSO en RDA naar verwachting samengevoegd. Alle kosten voor Speur & Ontwikkelingswerk (loonkosten én overige kosten en uitgaven) worden samengevoegd. Over de eerste € 300.000,- geldt een belastingkorting van 30% (40% voor starters), over het meerdere een korting van 15%. De verrekening vindt plaats via de loonheffing. Deze plannen worden naar alle waarschijnlijkheid bekend gemaakt op Prinsjesdag (de derde dinsdag van september). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leap via 024-7113349.

Meer weten?