IPC-regeling voor samenwerkende mkb’ers

Samenwerkende mkb’ers in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren, kunnen tussen 21 september en 5 oktober 2017 een IPC-subsidie (InnovatiePrestatieContracten) aanvragen. Het doel van de IPC-regeling is het stimuleren van tweejarige innovatieprojecten. De projecten worden uitgevoerd door tien tot twintig samenwerkende mkb’ers binnen een regio, keten of branche.

Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn interne loonkosten en alle overige kosten die specifiek voor de uitvoering van het innovatietraject worden gemaakt. Een deel van de subsidie moet worden besteed aan collectieve innovaties met betrekking tot producten, processen of diensten. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele projecten van de deelnemers. De volgende kosten zijn niet subsidiabel: opleidingen en trainingen, marketing- en salesactiviteiten, investeringen in bedrijfsmiddelen, reis- en verblijfkosten of activiteiten die vooraf of achteraf het IPC-project plaatsvinden.

Voorwaarden

IPC-subsidies worden uitsluitend verstrekt wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband van minimaal tien tot twintig samenwerkende mkb’ers, die niet economisch met elkaar verbonden zijn. Deelnemers mogen geen IPC-subsidies hebben ontvangen in de voorgaande drie jaren, terwijl de minimale kostenbegroting per deelnemer €30.000,- bedraagt. Verder moet de kostenbegroting voor minimaal twintig procent zijn toe te schrijven aan collectieve activiteiten en voor zestig procent uit overige activiteiten (alle kosten anders dan loonkosten van medewerkers die op de loonlijst staan). De looptijd van een IPC-traject bedraagt maximaal twee jaar.

Aanvraag

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door een penvoerder zonder winstoogmerk, die samenwerkingsverbanden van mkb’ers vertegenwoordigt. De maximale subsidie per deelnemer bedraagt €25.000,- en omvat 35 procent van de totale investering van €71.429,-. De penvoerder ontvangt €3.000,- subsidie per deelnemer ter begeleiding van het project. Aanvragen worden op basis van datum van binnenkomst en volledigheid beoordeeld.

Leap heeft eerder succesvol de IPC aangevraagd en het gehele traject begeleid. Neem daarom voor een projectidee direct contact op!

Meer weten?