Leap start samenwerking met Metaalunie

Subsidie aanvragen - Leap subsidieadvies

Vanaf 2017 werkt Leap in het kader van ‘ledenvoordeel’ samen met Koninklijke Metaalunie.

Koninklijke Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal in Nederland en behartigt de belangen van metaalbedrijven in uiteenlopende sectoren. De leden hebben samen een omzet van 22 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen.

Succesvolle MKB-metaalbedrijven beschikken over een enorme innovatiekracht waardoor ze in staat zijn nieuwe producten te ontwikkelen en zich nieuwe processen en technieken eigen maken. Daarvoor zijn een aantal subsidieregelingen beschikbaar ter ondersteuning. Deze zijn echter vaak moeilijk te doorgronden en kleine bedrijven hebben vaak te weinig slagkracht om er optimaal van te kunnen profiteren. Met als gevolg dat ze geremd worden in hun innovatiekracht. Hier kan Leap ze vanuit de ledenvoordeel afspraken perfect bij helpen.

De leden van Metaalunie kunnen kiezen uit twee opties uit de dienstverlening van Leap; ‘Lean’ WBSO-dienstverlening of full service subsidie dienstverlening. Bij de ‘lean’ WBSO-dienstverlening adviseert een consultant van Leap op afstand over het correct opstellen en indienen van de WBSO-aanvraag. De concept aanvraag wordt door Leap beoordeeld waarna  de MKB-ondernemer de aanvraag zelf kan indienen.

In het geval van full service dienstverlening krijgt de MKB-ondernemer een adviesteam vanuit de dichtstbijzijnde Leap vestiging toegewezen. Zij bespreken met de ondernemer meerdere malen per jaar de investerings- en innovatieplannen en brengen alle subsidiemogelijkheden in kaart. De slagingskansen worden onderzocht en besproken en Leap verzorgt het gehele aanvraagproces alsmede de administratieve nazorg.

Leap en Metaalunie gaan gemotiveerd aan de slag om dit voordeel naar de leden te brengen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Metaalunie.

Meer weten?