Mededelen WBSO-realisatie over 2015 voor 1 april

Indien u in 2015 gebruik heeft gemaakt van de WBSO, dan dient u uiterlijk 31 maart 2016 uw gerealiseerde speur- & ontwikkelingsuren (S&O-uren) door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Indien u in 2015 ook gebruik heeft gemaakt van de Research & Development Aftrek (RDA), dan dient u naast de gerealiseerde S&O-uren ook de gemaakte kosten en uitgaven door te geven.

Het is van groot belang de mededeling tijdig te doen. Indien helemaal geen mededeling wordt gedaan, vervalt het totale fiscale voordeel van de WBSO/RDA over 2015 en ontvangt u een boete.

Het melden van de realisatie is eenvoudig door te geven via het eLoket (www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket) van RVO.nl. Dit doet u met een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ en de brief van RVO.nl van begin 2016 met daarin uw activeringscode. Ook dient u een referentienummer van een in 2015 afgegeven S&O-verklaring (startend met SO150….) bij de hand te hebben. Wij adviseren om direct de BSN-nummers door te geven van S&O-medewerkers die in 2015 uren hebben geschreven. Zo kan tijdig het uurloon voor 2017 worden bepaald.

Wij adviseren ten slotte om de WBSO-administratie van 2015 grondig te controleren alvorens u overgaat tot de definitieve mededeling. Op deze wijze loopt u geen voordeel mis en beschikt u over een bestendig dossier indien er een controle wordt aangekondigd.

Begin op tijd, niet een week voor de deadline!

Meer weten?