Whitepaper van Leap: Medisch technologische trends in de sector Life Sciences & Health

Medisch technologische ontwikkelingen

Om de zorg betaalbaar, bemensbaar en vooral ook beter te maken zijn in de medische technologie innovaties onontbeerlijk. Binnen de Life Sciences & Health-sector is een duidelijke verschuiving zichtbaar van conventionele medische oplossingen naar baanbrekende ontwikkelingen. De afgelopen jaren hebben diverse productinnovaties geleid tot meer kwaliteit van leven, meer levensjaren maar helaas ook kostenstijgingen. Er ligt dan ook een uitdaging om een hogere kwaliteit van zorg te leveren tegen lagere kosten.

Whitepaper van Leap

In deze whitepaper wordt nader geduid waarom de behoefte aan technologie in de medische sector zo belangrijk is. Ook wordt besproken welke huidige en toekomstige thema’s een richtinggevende rol gaan spelen binnen de medische technologie.

Download: Whitepaper Medisch technologische trends in de sector Life Sciences & Health (LSH)

Meer weten?