Meer subsidie voor duurzame investeringen in 2016

De Nederlandse overheid zet in 2016 nog meer in op het verduurzamen van bedrijven en de energieproductie. Zo is het budget voor de SDE+ regeling meer dan verdubbeld tot € 8 miljard en is een nieuwe investeringssubsidie geïntroduceerd. Daarnaast is het investeringsaftrekpercentage voor energiebesparende investeringen (EIA) verhoogd van 41,5% naar 58%. Onderstaande subsidieregelingen bieden allemaal kansen om bedrijven met ondersteuning van subsidie te verduurzamen.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

SDE+ ondersteunt producenten van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbaar gas door het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 12 of 15 jaar te compenseren. De subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte kWh. Het gaat hier bijvoorbeeld om energieopwekking met behulp van Zon-PV. Ook komen o.a. windmolens, afvalverwerkings- of groen-gasinstallaties, opwekking middels vergistingstechnologieën en conversie van biomassa in aanmerking.

Voor 2016 zijn twee openstellingen aangekondigd. De eerste ronde van 2016 is geopend van 1 maart tot en met 31 maart 2016. De tweede openstellingsronde is geopend van 30 augustus tot en met 29 september 2016.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Met de ISDE-subsidie kan een tegemoetkoming worden ontvangen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is open voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Het indienen van aanvragen kan vanaf 4 januari 2016. Bij de beoordeling geldt het principe van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar.

Energie- en Milieu Investeringsaftrek (EIA/MIA)

In 2016 kunnen investeringen in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor een EIA of MIA investeringsaftrek. Het investeringsaftrekpercentage voor de EIA is in 2016 verhoogd van 41,5% naar 58%. De netto subsidie bedraagt daarmee in 2016 circa 14% van de investering.

Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken

Per 4 januari 2016 is het mogelijk om met subsidie asbestdaken te verwijderen. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. De verdeling van het beschikbare subsidiebudget vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 

Zijn jullie van plan om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen? Neem dan contact met mij op, zodat ik op voorhand advies over de specifieke voorwaarden kan geven en een eventuele subsidieaanvraag in gang kan zetten.

Meer weten?