MIA- en VAMIL-subsidie: een beter milieu begint bij uw onderneming

MIA vamil

Investeert u in bijvoorbeeld schone(re) transportmiddelen? In productiemachines die uw grondstofverbruik aanzienlijk verlagen? Of bent u van plan (uiterst) duurzaam te gaan bouwen? Kortom: investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan zouden een subsidie in het kader van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en een subsidie in het kader van de Vamil-regeling, de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen, wel eens heel interessant voor u kunnen zijn. Want zowel de MIA-subsidie als de Vamil-subsidie zijn fiscale regelingen waarmee de overheid ondernemingen ondersteunt in juist het doen van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

 

MIA- EN VAMIL-SUBSIDIE: EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ UW ONDERNEMING

Via de MIA-/Vamil-subsidie willen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Financiën ondernemers aanmoedigen te investeren in het efficiënt inzetten en recyclen van grondstoffen. Met als doel zo min mogelijk schadelijke emissies naar het milieu. Wat natuurlijk weer bijdraagt aan het halen van onze landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

 

MIA-SUBSIDIE AANVRAGEN: EEN BETER MILIEU ÉN MINDER BELASTING BETALEN.

 

MIA- EN VAMIL-SUBSIDIE AANVRAGEN: WIE KOMEN IN AANMERKING?

Elke onderneming die in Nederland belastingplichtig is voor inkomsten- en vennootschapsbelasting, kan een MIA-/Vamil-subsidie aanvragen. Onder twee voorwaarden, namelijk dat het bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd nieuw is en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Milieulijst en dat de kosten van het bedrijfsmiddel ten minste € 2.500,- bedragen.

MIA-/VAMIL-REGELING: FORSE MINDERING OP UW FISCALE WINST

Als een MIA-/Vamil-subsidieaanvraag succesvol is, kortom als een investering voor de MIA-/Vamil-regeling in aanmerking komt en de beschikking is afgegeven, dan betekent dit een forse mindering op de aanschaf- en voortbrengingskosten.

Zo mag van deze kosten 13,5%, 27% of zelfs 36% in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Waardoor u minder vennootschapsbelasting (Vpb) betaalt. Bij een maximaal Vpb-percentage van 25% kan het netto-voordeel van de MIA-/Vamil-subsidie oplopen tot maximaal 9% (36% x 25%) van het investeringsbedrag. De Vamil-subsidie alleen biedt daar bovenop nog de mogelijkheid om 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven.

Dat alles onder één belangrijke voorwaarde: dat uw MIA- Vamil-subsidieaanvraag wordt ingediend binnen 3 maanden na de datum waarop de opdracht aan de leverancier (via schriftelijk bewijs) is bevestigd.

Pim Wischhoff

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

PIM WISCHHOFF

Senior Consultant

Mail p.wischhoff@leap.nlBel 024 - 7113349