Miljoenennota: stimuleringsmaatregelen blijven in 2017 ongewijzigd of worden uitgebreid

Zojuist heeft zijne majesteit de koning zijn jaarlijkse troonrede uitgesproken. Zoals gebruikelijk heeft het kabinet daarin vandaag, Prinsjesdag, de plannen voor 2017 bekend gemaakt. Wederom kiest het kabinet voor het stimuleren van innovatie door stimuleringsmaatregelen te handhaven en zelfs uit te breiden.

Nederland is in 2016 toegetreden tot de groep innovatieleiders van de Europese Unie. Dit is voor het kabinet echter geen reden om achterover te leunen. In het kader van de Europa 2020-strategie heeft de overheid namelijk als doel dat in 2020 Nederland 2,5% aan R&D uitgeeft. Hieronder staan een drietal voorstellen uit de begroting van Economische Zaken.

WBSO 2017

Vanaf 2017 stelt de overheid extra budget beschikbaar (€33 miljoen) voor de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De ondersteuningspercentages uit 2016 blijven hierdoor in 2017 in stand. Bedrijven die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling ontvangen dus een korting op de loonbelasting van 32% tot € 350.000,- aan loon- en ontwikkelkosten, daarna 16%.

Opvallend is dat in 2016 66% van het totale budget van de WBSO aan MKB-bedrijven is toegekend. Kortom de WBSO blijft in Nederland het juiste stimuleringsinstrument voor groot- midden- en kleinbedrijf.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ook stelt de overheid in 2017 € 15 miljoen extra beschikbaar voor de energie investeringsaftrek. Hiermee ontvangen bedrijven die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie een fiscale korting welke bij vennootschapsbelasting wordt verrekend. De EIA wordt in 2017 aantrekkelijker voor industriële bedrijven, doordat investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen met een langere terugverdientijd dan voorheen in aanmerking komen voor de regeling.

Innovatiebox

Voor MKB-bedrijven blijft de S&O-verklaring ook in 2017 het toegangsticket voor de innovatiebox. Voor belastingplichtigen met een nettogroepsomzet groter dan € 50 miljoen per jaar moet daarnaast een octrooi of andersoortig ip-recht in bezit zijn om de innovatiebox te kunnen toepassen. Hiermee wordt de innovatiebox in overeenstemming gebracht met de OESO-afspraken.
Op onze website vindt u meer informatie over de kabinetsplannen met betrekking tot stimuleringsregelingen: www.leap.nl

Meer weten?