MIT budget voor Zuid-Nederland bijna € 11 miljoen

Net als vorig jaar zal ook dit jaar de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MITZUID) worden opgesteld. Dit is vorige week besloten door de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het budget voor 2016 is vastgesteld op € 10,9 miljoen waarvan de ene helft afkomstig van de drie Zuid-Nederlandse provincies, de andere helft wordt bijgedragen door het ministerie van Economische Zaken.

Innovatiebevordering binnen met name het MKB en de overgang naar een koolstofarme economie (vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie) vormen ook dit jaar weer de speerpunten van de thematiek binnen het programma. Projecten binnen de topclusters High Tech Systems, Chemie, Agro&Food, Life Sciences & Health, Biobased, Logistiek en Maintenance kunnen bij het regionale loket een aanvraag indienen.

Voor projecten gericht op haalbaarheid en innovatieadvies gaat de regeling open van 10 mei tot en met 1 september 2016, voor R&D-samenwerkingsprojecten loopt de openstelling van 5 juli tot en met 1 september.

Meer weten? Klik hier

Meer weten?