MOOI-regeling: innovatieve systeemoplossingen voor duurzame energie

Mooi-regeling

Nu er steeds meer duurzame energie wordt opgewekt, worden andere schakels in de energiedistributie steeds belangrijker. De MOOI-SIGOHE regeling subsidieert daarom projecten die sector overstijgend zijn en opwekking van duurzame energie combineren met transport, distributie, opslag, conversie en verbruik.

 

Samenwerking van opwek naar eindgebruiker

De MOOI-SIGOHE, of Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit, is een subsidieprogramma gericht op innovatieve systeemoplossingen. Een project omvat, naast opwekking van duurzame elektriciteit uit bijvoorbeeld zon of wind, één of meer van de volgende schakels:

  • Transport en distributie
  • Opslag en conversie
  • Verbruik

Met deze regeling wil de overheid hindernissen weg kunnen nemen om duurzaam opgewekte energie van de bron bij de verbruiker te krijgen.

 

Help mee met duurzame energie van de bron naar de verbruiker te krijgen

 

Nadruk op grote projecten

De regeling wordt in twee stappen opengesteld. Vanaf 13 april 2021 tot en met 4 mei 2021 kan een (verplichte) vooraanmelding ingediend worden. Op basis van deze vooraanmelding wordt een advies afgegeven en kan er van 6 juli 2021 tot en met 7 september 2021 een definitieve aanvraag ingediend worden.

De subsidie kan ingezet worden voor industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling (inclusief pilots) en activiteiten die bijvoorbeeld gericht zijn op participatie van omwonenden, kennisintegratie en verspreiding, scholing en opleiding en om voor te sorteren op marktintroductie.

Voor deze regeling is in totaal 13 miljoen euro beschikbaar. Projectkosten moeten minimaal 2 miljoen bedragen met een maximale subsidie van 4 miljoen euro per project.

De volgende subsidiepercentages gelden:

  • 60% voor kleine ondernemers
  • 50% voor middelgrote ondernemers
  • 40% voor grote ondernemers

Projecten moeten binnen 4 jaar afgerond zijn. De eerste toepassingen moeten vanaf 2030 uitgerold kunnen worden.

 

Op naar klimaat neutrale energieopwekking

De MOOI-SIGOHE-regeling is onderdeel van het grotere Topsector Energie programma, dat als doel heeft de uitrol van duurzame energie in Nederland te versnellen en verbeteren, zodat de doelstellingen uit het klimaatakkoord bereikt kunnen worden en de uitstoot van broeikasgassen in 2050 nagenoeg nul zullen zijn.

Chris Hogevonder

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

CHRIS HOGEVONDER

Senior Consultant

Mail c.hogevonder@leap.nlBel 024-711 33 49