Niet afschaffen van de dividendbelasting blijkt gunstig voor WBSO

Het niet afschaffen van de dividendbelasting pakt blijkbaar goed uit voor de WBSO. In het nieuw voorgestelde pakket maatregelen om het vestigingsklimaat in Nederland te stimuleren, wordt een verhoging aangekondigd van de tweede schijf van de WBSO met 2%-punt van 14% naar 16%. Deze maatregel zal vanaf 2020 gaan gelden en is met name interessant voor grotere bedrijven die de grens van € 350.000,- S&O-kosten van de eerste schijf overschrijden.

Of dit ook gevolgen heeft voor 2019, is nog even afwachten. De voorgenomen 1% verhoging van de 1ste schijf is nog niet helemaal van de baan. Wellicht dat het niet afschaffen van de dividendbelasting een extra zetje is om de verhoging toch door te voeren. Volgende maand verwachten we meer duidelijkheid, omdat in november de definitieve parameters voor 2019 worden vastgesteld.