In juli nog nieuwe calls voor LIFE 2021-2027 verwacht!

LIFE subsidie

Het LIFE-programma is het belangrijkste Europese subsidieprogramma op het gebied van milieu en klimaat.

Dit jaar start de EU met een nieuw LIFE-meerjarenprogramma.

De eerste calls worden begin juli 2021 verwacht. Het nieuwe programma heeft een subsidiebudget van € 5,4 miljard, maar liefst € 2 miljard meer dan de afgelopen periode.

 

Toets nu al je projectideeën voor de eerste aankomende nieuwe calls

Nadruk op milieu- en klimaatinnovatie

Met LIFE is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten die passen in het Europese beleid voor een van de volgende vier subthema’s:

Op het gebied van milieu-innovatie:

  • natuur en biodiversiteit;
  • circulaire economie en kwaliteit van leven.

Op het gebied van klimaatinnovatie:

  • klimaatadaptatie en -mitigatie
  • schone energietransitie.

Innovatieve projecten met Europese impact

Elke organisatie in de EU kan een LIFE-subsidie aanvragen. Het programma richt zich op innovatieve projecten die op Europees niveau een flinke klimaat of milieu impact hebben. Gezien de variëteit van de thema’s is onze ervaring dat het verstandig is om alvorens met een aanvraag te starten het projectidee te laten toetsen. Twijfel dan ook niet om nu al uw project met ons te bespreken, zodat u straks goed voorbereid bent als de eerste calls bekend worden gemaakt.

Aankomende maand organiseert het RVO een informatiesessie over het nieuwe LIFE programma. Wij zullen naar aanleiding daarvan meer informatie publiceren.

Bianca

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

BIANCA DUIVERMAN

Senior Consultant

Mail b.duiverman@leap.nlBel 024-711 33 49