Nieuwe missiegedreven aanpak van Topsectorenbeleid

Subsidie adviseurs, subsidieadvies, subsidie aanvragen

Het Nederlandse Innovatiebeleid heeft vele ambitieuze doelstellingen voor de toekomst: gezonder ouder worden, voldoende schoon water, betaalbare en duurzame energie, plasticvrije wateren, voldoende en gezond voedsel en meer. Technologie en innovatie spelen een sleutelrol in het realiseren van deze maatschappelijke doelstellingen.

Nederland draait in veel sleuteltechnologieën wetenschappelijk mee in de top, denk bijvoorbeeld aan Nederlandse technologische oplossingen op het gebied van medische technologie, water, nanotechnologie en digitale technologie (zoals AI en smart farming). Sectoren waarin ook Oost-Nederland excelleert.

Het nieuwe Topsectorenbeleid verlegt daarom de focus meer en meer naar maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën. Om tot baanbrekende oplossingen te komen hebben we immers slimme fabrieken, sterke sensoren, krachtige biochips en techniek op maat nodig. Investeringen in ontwikkeling, toepassing en opschaling van sleuteltechnologieën zijn dus nodig.

In dit kader zijn er missies ingesteld op vier maatschappelijke thema’s, met als doel de gezamenlijke aanpak van maatschappelijke uitdagingen te versterken en economische kansen goed te benutten. De volgende vier maatschappelijke thema’s/uitdagingen staan hierbij centraal:

  • Energietransitie en Duurzaamheid
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Gezondheid en Zorg
  • Veiligheid

De volgende stap richt zich op een concrete vertaling van deze maatschappelijke uitdagingen naar missies en vervolgens een gezamenlijke aanpak om die missies te realiseren. Doel is om de sterk ontwikkelde topsectoren te koppelen aan deze missies en innovatievragen.

Wilt u meer weten over het nieuwe Topsectorenbeleid en wat dit inhoudt voor de toekomst? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.