Nieuwe regels door WDO bij WBSO-aanvragen vanaf april 2021

Door de Wet Digitale Overheid worden ketenmachtigingen verplicht voor WBSO en andere subsidieaanvragen. Subsidieaanvragen zullen in de toekomst dienen te worden geregeld via het nieuwe portaal van RVO: UPNL. Leap zorgt dat voor haar klanten de ketenmachtigingen tijdig op orde zijn.

Wat houdt de Wet Digitale Overheid (WDO) in?

De Wet Digitale Overheid treedt dit jaar in werking om onder andere verdere uitwerking te geven aan de EU-richtlijn Digitoegankelijkheid. De WDO zorgt voor nieuwe regels omtrent informatieveiligheid, elektronische identificatie en de toegang tot online dienstverlening bij de overheid. Wij stellen u graag op de hoogte van de gevolgen die dit voor u heeft met betrekking tot (subsidie)aanvragen bij RVO.

 

Als u voor uw subsidieaanvragen gebruikt maakt van een intermediair, zoals Leap, is voor het nieuwe aanvraagportaal van RVO ook een ketenmachtiging nodig. Leap neemt tijdig contact met u op om een ketenmachtiging op te zetten, indien dat voor u nodig is.

Wat verandert er?

Door de WDO komt er gedurende het jaar een verplichting om identificatiemiddelen met een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken. Dit betekent dat u vanaf 1 juli 2021 moet beschikken over een eHerkenningsmiddel op niveau 3, wanneer u zaken wilt regelen rondom een subsidieaanvraag. Denk daarbij aan het controleren van gegevens, het indienen van een aanvraag of het melden van gerealiseerde WBSO-uren en BSN’s.

Daarnaast gaat RVO stapsgewijs het huidige aanvraagportaal (eLoket) vervangen door UPNL: een nieuw portaal om aan de nieuwe regels te voldoen. RVO is van plan om vanaf 1 april in ieder geval alle WBSO-aanvragen via dit nieuwe portaal te laten lopen. Als u voor uw subsidieaanvragen gebruikt maakt van een intermediair, zoals Leap, is voor het nieuwe aanvraagportaal van RVO ook een ketenmachtiging nodig. Dit is op dit moment al verplicht voor sommige regionale subsidieloketten. Leap neemt tijdig contact met u op om een ketenmachtiging op te zetten, indien dat voor u nodig is.

 

Wat betekent het verplicht stellen van een ketenmachtiging voor u?

Door het verplicht stellen van ketenmachtigingen kunnen wij voor u alleen nog subsidieaanvragen (zoals de WBSO) indienen, als er een geldige ketenmachtiging is geregistreerd. Met een ketenmachtiging machtigt u een ander bedrijf (zoals Leap) om namens u te handelen bij de overheid en daarmee om namens u subsidieaanvragen in te dienen. U heeft zelf geen eHerkenning nodig, om een ketenmachtiging af te kunnen geven.

Als u klant bent van Leap, zullen wij op afzienbare termijn met u contact opnemen om het opzetten van de ketenmachtiging in gang te zetten. Het initiatief hiervoor zal altijd vanuit ons komen, zodat u hierin maximaal wordt ontzorgd. In de tussentijd verandert er voor u nog niets.

Joris Sibbel

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Joris Sibbel

Consultant

Mail j.sibbel@leap.nlBel 024-7113349