Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het duurzaam oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering.

Wilt u als onderneming 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

 

Voor wie is deze regeling interessant?

De Omscholingsregeling naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek is interessant voor bedrijven die een bestaande of nieuwe werknemer willen omscholen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor het faciliteren van een of meer omscholingstrajecten die zijn gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring door een of meer werknemers, ten behoeve van de uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep.

Een ICT- en techniek-kansrijk beroep is een beroep dat is opgenomen in de lijst met kansrijke beroepen, dat valt binnen de beroepssegmenten

 • techniek-industrie
 • techniek-bouw
 • techniek-auto en voertuigtechniek
 • techniek-installatietechniek of ICT.

Een te ondersteunen omscholingstraject bevat een samenhangend geheel van activiteiten dat relevant is voor de uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep, bestaande uit:

 • Scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm van kennisverwerving die door een opleider namens de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer;
 • Praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven van feedback of andere vorm van ondersteuning door een praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer.

 

“u ontvangt een vast bedrag van €3750,- per traject, wat uitkomt op een potentieel subsidiepercentage van 50%”

 

Wat is de hoogte van de omscholingsregeling?

Per omscholingstraject ontvangt u een vast bedrag van € 3.750. De werkgever mag maximaal 6 trajecten aanvragen en daarmee kan de subsidie oplopen tot € 22.500. De minimale kosten per omscholingstraject voor deze subsidie bedragen € 7.500, de kosten per traject mogen wel hoger zijn dan € 7.500 maar u ontvangt hiervoor niet meer subsidie. U vraagt per werknemer apart aan, één aanvraag voor meerdere werknemers is dus niet mogelijk.

 

Voorwaarden subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De medewerker werkte vóór 1 juli 2021 niet in het beroepssegment van het betreffende kansrijke ICT- of technische beroep én volgde tot 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen middelbaar onderwijs;
 • Voor het betreffende omscholingstraject is geen subsidie ontvangen vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren of de SLIM;
 • Verlening van de subsidie leidt niet tot het overschrijden van het de-minimisplafond;
 • Het omscholingstraject voldoet aan één van de erkende keurmerken;
 • Minimale kosten per traject zijn € 7500, wat uitkomt op een potentieel subsidiepercentage van 50%.

 

Indieningstermijn

Aanvragen kunnen vanaf 1 september 9:00 uur tot en met 1 december 2021 17:00 uur ingediend worden. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Daarna komt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat binnen 8 weken met een besluit over de ingediende aanvraag.

Vraag nu de omscholingsregeling aan!

Tom

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

TOM FRANSEN

Consultant

Mail t.fransen@leap.nlBel 024-711 33 49

Meer weten?