Openstelling MIT Zuid

De openstellingsdata voor de mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) zijn bekend. De MIT Zuid regeling is in het leven geroepen om innovatie binnen het MKB te stimuleren door subsidie beschikbaar te stellen voor innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsstudies of om samenwerkingsprojecten op het gebied van R&D mogelijk te maken.

Voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten zijn de openstellingsdata van 11 april t/m 7 september 2017 op basis van first come first serve. Voor R&D-samenwerkingsprojecten is 3 juli t/m 7 september 2017 op basis van tendering.

De MIT Zuid-regeling is uitsluitend gericht op mkb-ondernemingen die actief zijn in één van de negen topsectoren in Nederland. Dit zijn Agri & Food, Biobased, Chemie, Energie, HTSM & ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Innovatieadviesproject

Projecten voor het inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of externe adviesorganisatie, dit kan bijvoorbeeld een kennisvraag betreffen. De subsidiebijdrage voor een Innovatieadviesproject bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000,-. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst;

Haalbaarheidsstudies

Hiermee kunnen vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een innovatietraject in kaart worden gebracht. De bijdrage bedraagt maximaal € 25.000,-. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van 2017 (bijdrage is gehalveerd), maar hierdoor kunnen wel meer MKB-bedrijven worden bediend.

R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot)

Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. Een klein R&D-samenwerkingsproject bestaat uit minimaal twee MKB-bedrijven met maximaal € 575.000,- aan totale projectkosten. Een groot samenwerkingsproject bestaat uit minimaal twee MKB-bedrijven met maximaal € 1.000.000,- aan totale projectkosten.

Ook profiteren van de MIT Zuid-regeling?

Heeft u een projectidee wat in aanmerking komt voor de MIT Zuid-regeling? Neem dan contact op met een van onze consultants op 024-711 33 49.

Lees hier meer over MIT-regelingen in het algemeen.

Meer weten?