Openstelling ROCKET Reloaded

Onlangs heeft Oost NL de openstelling van de subsidieregeling ROCKET Reloaded aangekondigd. Deze subsidieregeling stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits–Nederlandse grensgebied tussen Noordzee en Niederrhein om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te versterken. ROCKET Reloaded is een voortzetting van het succesvolle ROCKET-programma uit 2016.

 

Wat?

ROCKET Reloaded is bedoeld voor ontwikkelingsprojecten door een samenwerkingsverband van tenminste één Nederlandse en één Duitse MKB-partij uit het grensgebied. De focus ligt daarbij op een aantal sleuteltechnologieën, te weten nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-elektronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica. Andere sleuteltechnologieën zijn bespreekbaar, maar hebben niet de voorkeur. Het toepassingsgebied van de ontwikkeling moet liggen in de domeinen gezondheidszorg, productie of energie.

 

Voor wie?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste één Nederlandse en één Duitse MKB’er uit het programmagebied (zie de onderstaande afbeelding). De hoofdaanvrager moet uit het zuidelijke deel van dit programmagebied komen: de provincies Gelderland en Nordrhein-Westfalen of lager. Naast deze twee MKB-partijen mogen ook het grootbedrijf en kennisinstellingen deelnemen.

ROCKET Reloaded regio

Hoeveel subsidie?

De maximale projectgrootte is € 275.000,- met een subsidiepercentage van 60%. De maximale subsidiehoogte is dus € 165.000,-. Eigen loonkosten en alle kosten derden komen voor subsidie in aanmerking.

 

Hoe?

Aanvragen kunnen worden ingediend van 9 oktober 2019 tot en met 15 november 2019. De projecten worden door deskundigen op kwaliteit beoordeeld. Een presentatie aan deze deskundigen maakt daar deel van uit. De beste voorstellen ontvangen vervolgens subsidie.

 

Interesse gekregen?

De eerste stap in het indienen van een subsidieaanvraag is het toetsen van het plan bij Oost NL. Neemt u daarom direct contact op met ons, mocht u een projectidee willen toetsen of meer informatie willen.